🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagyváradi székeskáptalan
következő 🡲

nagyváradi székeskáptalan: Szt László kir. (ur. 1077-95) alapította társaskáptalannak, a →bihari püspökség székhelyének Váradra helyezésével vált székeskáptalanná (→nagyváradi püspökség). Hiteleshelyi tört-ének egyedülálló forrása a →Váradi Regestrum. A 14. sz. statútumai számolnak be a korábbi pecsét 2 újabbal való felváltásáról. Az 1291: bevezetett 2 új pecsét („ad privilegia” és „ad causas”) a hiteleshelyi joggyakorlat más kápt-oknál is tapasztalható differenciálódásáról tanúskodik. E hiteleshelyi pecsétnyomók 1557-ig voltak használatban. - Utolsó kk. jegyzője →Bácsi János (16. sz.). - Pecsétjei: 1. Mandorla alakú (50x33 mm) pecsétjén alig felismerhető Madonna koronával, jobb karján a Gyermekkel, baljában jogarral. Körirata pálcák között: CAPITVLI · WARADIENSIS · ECCLESIE. - 2. Kör alakú (46 mm) nagyobb pecsétjén 1291: félalakos Szt László széles liliomokkal díszített koronával, jobbjában csatabárd, baljában országalma. Körirata pálcák között: SIGILLVM • MAIVS • CAPITVLI · WARADIENSIS • ECCLESIE · AD · PRIVILEGIA. - **

Schem. Mv. 1896.