🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagyváradi görögkatolikus püspökség
következő 🡲

nagyváradi görögkatolikus püspökség: Mária Terézia 1776: alapította, első pp-évé Drágossy Mózes nagyváradi g.k. főesp-lelkészt nevezte ki. Miután a ppi javadalom ügyét sikerült megoldani, VI. Pius p. (ur. 1775-99) 1777. VI. 16: kiadta a ~ alapító bulláját, VI. 23: Drágossy kinevezését megerősítette. A ~ Esztergom suffr-a lett. - A kirnő 5 tagú kápt-t alapított. II. József (ur. 1780-90) a ~nek adományozta a nagyváradi r.k. ppség birtokát képező belényesi uradalmat (139.657 kh). II. Lipót (ur. 1790-92) fölállította a 6. stallumot, s 1792: megalapította az egyhm. kisszem-ot. A későbbiek során fölépült a szegyh., s kialakultak az egyhm. intézmények. - VII. Pius p. (ur. 1800-23) 1823: a szatmári főespséget (72 parókiát) a munkácsi egyhm-től a ~hez csatolta át. Ekkor a ~be számos m. parókia került. 1886: kiterjedt Arad, Bihar, Csanád, Szabolcs és Szilágy vm-re. - Főespségei: szegyh., Berettyó, Kőrös, Laksár, Maros; espségei: Alsócsopor, Belényes, Berettyó, Borossebes, Bükkalja, Erdőszáda, Érmellék, Hollód, Lunka, Madarász, Nagykároly, Nagléta, Nagyvárad, Sebeskőrös, Simánd, Szamosköz, Szatmár, Vasad, Világos. - 1882. XI. 7-12. Michail Pável, ~ pp-e egyhm. zsin-ot tartott. Kihirdették az első, 1872. é. tart. zsin. határozatait, továbbá 17 kérdésben hoztak döntést, így a papnövendékek neveléséről, a belényesi gimn-ról, az egyhm. tanítóképzőről, az egyhm. alapítványokról, a zsin. vizsgákról, az új egyhközs-ekről, a temetőkről, az elemi isk-k szervezéséről stb. - 1912: a Sztszék 44 par-t a hajdúdorogi egyhm-be osztott be; ezek közül az I. vh. után 15 maradt Mo. ter-én. 1948. X: az ort. egyh-ba „visszafogadták” a gör. kat-okat, a ~et megszüntették, vagyonát az ort. egyh. vette át. - Főpásztorai: 1748-75: Kovács Meletius rítus-vikárius; 1777: Drágossy Mózes mpp.; 1787: Áron Jakab kápt. helynök, kinevezett pp.; 1788: Darabant Ignác mpp.; 1805: Papp-Szilágyi József apát, kápt. helynök; 1806: Vulcan Sámuel mpp.; 1840: →Corneli János kápt. helynök; 1842: Radnóthy János kápt. helynök; 1842: Erdélyi Bazil mpp.; 1862: →Borbola Miklós apát, kápt. helynök; 1863: Papp-Szilágyi József mpp.; 1873: Olteanu János mpp.; 1877: Korhányi János apát, kápt. helynök; 1879: Pável Mihály mpp.; 1902: Lauran Augusztin kápt. helynök; 1903-20: Radu Demeter mpp; 1922: Valeriu Traian Frențiu (1948: az állam letette, 1952: börtönben halt meg); 1948-tól →titkos ordináriusok (Iuliu Hirtea, 1978: Coriolan Tămăian); 1990. Vasile Hossu mpp. (1989-től titkos ordinárius); 1997: Virgil Bercea. P.I.

Dvorzsák 1886:114. - Bihar vm. 1901. - Schematismus historicus venerabilis cleri Dioecesis Magno Varadensis Graeci Ritus Catholicorum pro anno jubilari 1900. Nagyvárad, 1900:23. - Bunyitay 1935:343. - Oriente Cattolico 1962:278. - Siculus 1980:274. - AP 2003:477. - Jakubinyi 2004:91.