🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagyszebeni tartománygyűlés
következő 🡲

nagyszebeni tartománygyűlés, csonka országgyűlés, 1863. júl. 15.-1864. okt. 29.: A IV. 21: kelt legfelsőbb kézirattal VII. 15.-re Nagyszebenbe hívták össze. A képviselőválasztásokat addig nem tapasztalt magyarellenes gyűlöletkeltés, terror, majd csalássorozat jellemezte, amit a képviselők száma példáz: magyar (44) és székely (15) össz. 59, oláh 59, szász 45 képviselő, hogy a kormányérdeket többség érvényesíthesse. - A kormány előterjesztett vitatémái: 1. az oláh g.k. és g.kel. felekezetek egyenjogúsítása, 2. az Erdélyben használatos országos nyelvek egyenjogúsítása. - A magyar és székely képviselők közül 54-en VII. 12: törvénytelennek nyilvánították az ogy. összehívását, mivel a leirat mind az 1691. évi →Diploma Leopoldinumot, mind az 1848-i 1. erdélyi törv-t érvénytelenítette, az ogy-en nem is vettek részt, VII. 22: elhagyták Nagyszebent (föliratukat a cs. nem vette át). VII. 15: csonka országgyűlés volta ellenére megnyitották, VIII. 21: a résztvevő oláh és szász képviselők törvénytelennek nyilvánították a Mo. és Erdély újraegyesülését kimondó 1848:7. [erdélyi 1848:1.] törv-t (amit V. Feredinánd kir [ur. 1835-48] 1848. IV. 11: szentesített). A távozott m-ok kerületeiben többször újabb választásokat tartottak, az addig válaszottak újraválasztásuk után mandátumukról lemondtak (1864. V: 4x, VIII: 5x sem sikerült megtörni az ellenállást). - 1863. IX. 17: a ~ megszavazta az oláhok nemz. és vallási egyenjogúsításáról szóló törv-javaslatot. IX. 30: törv-be iktatta az →Októberi Diplomát és a Februári Pátenst. X. 9: követeket küldött a bécsi birod. tanácsba, kifejezve ezzel is az unió elutasítását. A ~ ülését elnapolták, de többé nem hívták össze. 1864. XII. 24: szétválasztották a szerb és oláh g.kel. egyh-at, Nagyszebenben g.kel. oláh érsség szervezésébe kezdtek. 88

Idők Tanúja 1861. IX. 16. (Elmennek-e a m-ok és székelyek az erdélyi ogy-re?); 1863. VI. 24., 25. (Az erdélyi pártok jellemzése), VII. 16. (Az erdélyi követválasztások eredményei) - Eger 1863:2., 3. sz. (Az erdélyi ogy-re megválasztott követek. Névjegyzékkel) - Korunk 1863:92. sz. (Az erdélyi ogy. tagjainak névsora) - M. Kisebbség 1934:37. (Mester Miklós: Az autonom Erdély az 1863-64. é. erdélyi ogy. végzéseiben) - Berzeviczy IV:69. - Erdély tört. III:1496.