🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nagyszebeni fölirat
következő 🡲

nagyszebeni fölirat, 1863. júl. 22.: a →nagyszebeni tartománygyűlés magyar és székely képviselőinek fölirata I. Ferenc József császárhoz (ur. 1848-1916) Erdély ügyében. - A sorozatos törvénysértések miatt magyar és székely képviselők 3 →regalista kivételével nem vettek részt a tart-gyűlésen. Az 59 magyar és székely képviselőből 51 fő Mikó Mihály és Zeyk Károly szerkesztésében föliratban foglalták össze kifogásaikat és javaslataikat: 1. a nagyszebeni tart-gyűlés a választási rend igazságtalanságai, az uniós törv. semmibevétele miatt törvényelen, elismerése a m. alkotmány elvetését jelentené, amit kötelesek védeni; 2. ezen gyűlés nem terjeszthet föl szentesítésre törv-eket, mert Erdély törv-hatóságainak a ter. nagyobb részét képviselő csoportja ez ellen mint törvényelen ellen tiltakozott; 3. ha a gyűlést törvényesen hívják össze, a távolmaradók készek a nemzetiségek nemz. és vallási egyenjogúsítását elismerni. - A cs. a föliratot nem vette át, Nádasdy kancellárhoz utasította. Ekkor kezdődött a föliratot elsőként aláíró Haynald Lajos erdélyi pp. (1852-64) üldözése. 88

Berzeviczy IV:73. - Erdély tört. III:1494.