🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > néprajzi határ
következő 🡲

néprajzi határ: az egy nemzethez tartozó népcsoportok kultúrájának, összefüggő településterületének (pl. →matyók, →palócok, stb.) eszmei, de megkülönböztethető határa. - A ~ két oldalán a nemz. más nyelvjárású, szokású, viseletű, vallású, stb. tagjai élnek. A ~ által határolt ter. a néprajzi táj, melyen belül egy vallási közösség (pl. a székelyeknél a r. k., a ref. és az unit.) szokásokban, színek viseletében, stb. bár némileg eltérő, az idegennel összehasonlítva egységeket alkot. A közigazgatási beosztás általában nem követi a ~t. - Ha más nemzetbeliek (idegenek) élnek a ~ szomszédságban, a ~ egyben →nyelvhatár is. A hódítók, a gyarmatosítás megkönnyítésére, telepítésekkel változtatják meg a ~t, hiszen az őslakók és a beköltözők szembenállításával a gyarmatosító helyzete megerősödik. - A békeszerződések az országhatárokat nem a ~, hanem a gazd., katonai, stb. érdekhatárok szerint vonták meg, s a megszerzett ter-ek gazdái azonnal megkezdték a ~ok széttördelését betelepítésekkel, pl. Csehszl. a 90-95 %-ban m-ok (1-4 %-ban szlávok) lakta Duna balparti részen (a telepesek szaladjfaluival), az SHS Királyság a →dobrovoljac telepekkel, stb. Az ázsiai, afrikai gyarmatok függetlenítésekor a viszályforrásokat megtartó, volt gyarmati határokat véglegesítették. Pl. India és Pakisztán között 1947 óta tart Kasmir hovatartozásának rendszeresen föllángoló vitája, Ruandában az 1959: kitört, 5 millió tuszi menekülését kiváltó népirtás, az 1822: alapított Libériában, a visszatelepített v. rabszolgák és az őslakók legutóbbi, 1980. IV-2003. IX: is tartó polgárháborúja. A nagyhatalmi pol. a ~ megteremtésének elutasításával a 20. sz: állandósította a helyi háborúk lehetőségét pl. Jug. háborúk árán való sikertelen egybentartásával (1990-93: Horváto., 1993: Bosznia-Hercegovina, 1999: Koszovo, stb.). 88