🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > népi irodalom
következő 🡲

népi irodalom, népi mozgalom: a két világháború között kibontakozott szellemi áramlat, mely nemcsak az irodalomra, hanem a politikai életre is hatni akart, és az egész magyar társadalmat meg akarta változtatni. - Eszmei ihletői Ady Endre (1877-1919), Móricz Zsigmond (1879-1942), Szabó Dezső (1879-1945), Bartók Béla (1881-1945), →Kodály Zoltán (1882-1967), az agrárszocialista mozg. és a m. függetlenségi harcok hagyományvilága, sőt Dózsa György (1470 k.-1514) mint a szegényparaszti küzdelmek hőse. - Fő alkotói, Darvas József (1912-73), Erdei Ferenc (1910-71), Erdélyi József (1896-1978), Féja Géza (1900-78), →Illyés Gyula (1902-83), Kádár Lajos (1896-1982), →Kodolányi János (1899-1969), Kovács Imre (1913-80), Németh László (1901-75), Sinka István (1897-1969), Szabó Pál (1893-1970), →Szabó Zoltán (1912-84), →Tamási Áron (1897-1966), Veres Péter (1897-1970). 1990 u. a ~ öröksége Csoóri Sándor (1930-), Csurka István (1934-), Dobos László (1930-), Farkas Árpád (1944-), Kányádi Sándor (1929-), Nagy Gáspár (1949-), Sütő András (1927-), Utassy József (1941-) stb. életművében van jelen.  N. Pál József

Gombos Gyula: Álom az országról. Bp., 1941. - Juhász Géza: Népi írók. Uo., 1943. - Vita a népi írókról. Uo., 1958. - K. Nagy Magda: A Válasz. Uo., 1963. - Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Műv. Koll-a. Uo., 1967. - Tóth István: A Nemz. Parasztpárt tört. Uo., 1972. - Varga Rózsa-Patyi Sándor: A népi írók bibliogr-ja. Uo., 1972. - Béládi Miklós: Érintkezési pontok. Uo., 1974. - Salamon Konrád: A Márciusi Front. Uo., 1980. - Kovács Imre: A Márciusi Front. New Brunswick, 1980. - Czine Mihály: Nép és irod. I-II. Uo., 1981. - Sebestyén Sándor: A Bartha Miklós Társaság. Uo., 1981. - Borbándi Gyula: A magyar népi mozg. New York, 1983. - Tóth Pál Péter: Metszéspontok. A Turultól a Márciusi Frontig. Uo., 1983. - Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930-1938. Uo., 1985. - Bibó István: Vál. tanulm-ok. 3. köt. Uo., 1986. (Bibó István: Levél Borbándi Gyulához) - M. Kiss Sándor: A szárszói beszéd és a népi mozg. néhány összefüggése. New York, 1987. - Bíró Zoltán: Saját út. Uo., 1988. - Salamon Konrád: A harmadik út kísérlete. Uo., 1989. - Válasz évkv. 1989. (N. Pál József: A népi írói állásfoglalás és történeti-ideológiai háttere) - Századvég 1989:1-2. sz. (Csicskó Mária-Körösényi András: Egy harmadikutas szocializmus - utópia földközelben. A Petőfi Párt 1956-1957-ben) - Gombos Gyula: A harmadik út. Uo., 1990. - A népi-urbánus vita dokumentumai 1932-1947. Szerk. Nagy Sz. Péter. Uo., 1990. - Múltunk 1993:1. sz. (Benkő Péter: A népi mozg. és a kádári visszarendeződés 1956-1957 fordulóján) - Pomogáts Béla: Pol. és poétika. Miskolc, 1996. - Görömbei András: A szavak értelme. Uo., 1996. - A Válasz 1934-1938. Uo., 1997. (Széchenyi Ágnes: „Sznobok és parasztok”) - Czine Mihály: Németh László eklézsiájában. Uo., 1997. - Monostori Imre: Rég múlt? Utak és útkeresések. Uo., 1998. - Borbándi Gyula: Népiség és népiek. Uo., 2000. - N. Pál József: „Tisztának a tisztát őrizzük meg...”. Miskolc, 2001.