Magyar Katolikus Lexikon > N > népfőiskola


népfőiskola: népművelő intézmény az elemi iskolát ill. az alsóbb 1-6. osztályt végzett 16-30 éves parasztfiatalok mezőgazdasági, szakmai és általános továbbképzésére. 1940-46: →KALOT népfőiskola - A 'munkásakadémia' falusi változataként kezdeményezői az egy. diákszervezetek kuruc brigádjai, melyek 1901 u. falusi kiszállásaikon népművelő és eü. előadásokat tartottak. Az elsorvadt mozgalmat a műegy. Hungária M. Technikusok Egyesülete és az Orsz. Széchenyi Szöv. 1921: megpróbálta életre kelteni. 1936-40: a →KALOT néhány napos tanf-aival indult újra, de azt csak 1939-44: a népi írók s a falukutató mozgalom szervezésében sikerült országossá tenni (dán és finn példákra hivatkozva). Egyh. ifj. szervezetek közs-ekben, városokban létesítettek ~kat. Az egyh-ak együttműködése hozta létre 1941. IV. 21: a munkát összehangoló →Népfőiskolai Tanácsot, mely a ~k alapítását, a viszályokat tompítva, országosan terjesztette. 1942. XII. 6-8: a Győrffy Koll., a M. Élet Kv-kiadó és a ref. Soli Deo Gloria Kabay Márton Köre megszervezte a ~i vezetők orsz. konf-ját. Pestszenterzsébeten 1943/44: teljes tanévű kertészeti ~t létesítettek. 1944. X-1945. XII: ~ nem működött, 1946. I: újjászervezték, ősszel tanf-okat tartottak. 1946-48: a ~i mozgalmat a komm. pol. a népi koll-okat szervező mozgalomba próbálta egyesíteni, elsorvasztásuk 1949. III-ára (a népi koll-okéval egydőben) sikerült. A ~i mozgalom 1991: a →Lakiteleki Népfőiskolával támadt új életre. 88

Fekete József: A ~i gondolat. + Czettler Jenő: A m. ~. Uo., 1921. (Az Orsz. Szabadokt. Tanács kiadv. 1.) - Deptner Tibor: a m. ~i mozg. tört. Bp., 1921. (Uaz 2.) - Neményi Imre: ~k. Uo., 1921. (Uaz 3.) - Kováts Andor: A Kecskeméti ~ 1922/23-ban, visszapillantással a korábbi hasonirányú törekvésekre. Kecskemét, 1923. - Benda Kálmán: ~i útmutató. Bp., [1940] - Új út a vm. ~hoz. Beszámoló Szabolcsvm. első ~i tanf-áról. Nyíregyháza, 1940. - Hilscher Rezső: Az északi ~. Bp., 1941. - Mo-i keresztyén ~k. Összeáll. Kovács Bálint. Uo., 1941. - Beszámoló a Bessenyei Társaság 3. és 4. [1943. I. 4-24.] ~i tanf-áról. Összeáll. Vácz Elemér. Nyíregyháza, 1942-43. (A Bessenyei Társ. kiadv. 11., 19.) - Hívogató. Legények! Leányok! Várnak a ~k. Kolozsvár, 1943. - Boros Lajos: A m. ~-mozgalom. Gödöllő, 1944. (M. kir. Horthy Miklós Tudegy. Ped. Int. közlem. 9.) - Tóth Imre: Emlékezés egy régi ~ra (1942-1982). Szombathely, 1984. - Theol. Szle 1994:1. sz. (Horváth Erzsébet: A m. ~i mozg. tört.) - Ugrin József: Emlékezéseim. A KALOT parasztifj. mozg-ról, a ~król meg egy kicsit előbbről is. Uo., 1995.