🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > népbíróság
következő 🡲

népbíróság, 1945. febr. 5.-1949. nov. 12.: a háborús és népellenes bűnök büntetésére szervezett rendkívüli különbíróság. - 1945. II. 5: a 81/1945. ME sz. rendelettel hozták létre, X. 18: a 21.400/1945. sz. rendelettel a igazságügymin. főfelügyelete alá helyezték őket. Közvetlen felügy-jük a székhely szerint illetékes törv-széki elnök; a Bpi ~ és a Népbíróságok Orsz. Tanácsa (NOT) saját elnökének közvetlen felügyelete alatt állott, mely kiterjedt a többi ~ra is. A ~ illetékességi köre kiterjedt a háborús és népellenes bűnökkel gyanúsított, polg. és katonai (rendőri, csendőri) személyekre s a m. államnak kiadottakra állampolgárságukra való tekintet nélkül (természetesen csak a szovjet és szövetségesei legyőzött ellenfeleit vonhatták felelősségre, a megszállók és kiszolgálói bűnelkövetőit nem). Hatáskörét kiterjesztették az állami és társad. rend fölforgatására irányuló tevékenység, a hűtlenség, a lázadás, a hatóságokkal szembeni engedetlenség felhívására stb. - A vádat népügyészségek képviselték, egyetlen föllebbezési fórum a NOT volt. - A törv-széki székhelyeken (24), Baján, Balassagyarmaton, Bpen, Debrecenben, Egerben, Esztergomban, Győrött, Gyulán, Kalocsán, Kaposvárt, Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsett, Sátoraljaújhelyt, Sopronban, Szegeden (a legtovább, 1949. XI. 12-ig működött), Szekszárdon, Székesfehérvárt, Szolnokon, Szombathelyt, Veszprémben és Zalaegerszegen 1945. II. 5: létrehozott ~i tanács tagjait a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült 5 párt (M. Komm. Párt, a Mo-i Szocdem. Párt, a Független Kisgazda Párt, a Nemz. Paraszt Párt és a Polg. Dem. Párt) jelölte ki. Az igazságügymin. minden tanács mellé jogvégzett tanácsvez. bírót és h. bírót jelölt ki, akiknek nem volt szavazati joguk. - VII. 1: a 4080/1945. ME sz. rendelet az igazolási ügyekben a föllebbezések elbírálását az ítélőtáblák székhelyén működő ~ok hatáskörébe utalta. A V. 1: kiadott 1440/1945. ME sz. rendelet a tanács taglétszámát 5-ről 6 főre emelte, a 6. rendes és póttagot a Orsz. Szakszervezeti Tanács helyi szerve jelölte ki. A ~ok fiatalkorúak ügyében is eljárhattak. Az 1947:34. tc. megszüntette a szakszervezetek és a Polg. Dem. Párt népbíróküldési jogát, a szakbíró a tanács teljes jogú tagja lett. Utolsóként 1949. XI. 12: a 4312/1949. MT sz. rendelet szerint a Szegedi ~ működött; a ~ok hatáskörét a rendes bíróságok vették át. - Az 1945:7. tc. intézkedett a bűnösök megbüntetéséről. A 81/1945. és 1440/1945. ME. sz. rendelet alapján 1947. IX. 30-ig 60.600 ügyben indítottak ~i eljárást. 295 halálra ítéltből (ebből Bpen 243 fő), 138 főt (Bpen 113 főt) kivégeztek, 225 főt (Bpen 182) életfogytiglani kényszermunkára, 365 főt (Bpen 282) 10-15 évre, 897 főt (Bpen 567) 5-10 évre, 5892 főt (Bpen 2634 főt) 1-5 évre, 200 főt (Bpen 104 főt) legalább 3 évre, 7810 főt (Bpen 1854) 1 éven aluli szabadságvesztésre, 2947 főt (Bpen 2197) vagyonelkobzásra ítéltek. - A vizsgálati fogságban, kihallgatáskor agyonvertekről, az ítélet nélkül internáltakról, ill. a szovjet bíróságoknak átadottakról nem tettek közzé adatokat. - A ~ok hatáskörét a rendes bíróságok vették át. Azt, hogy a ~ok nem csupán az igazságszolgáltatás eszközei voltak, bizonyítja a visszaemlékezéseken kívül az is, hogy a pl. Bárdossy László, Béldy Alajos, Jány Gusztáv perében hozott és végrehajtott halálos ítéleteket 1990 u. a Legfelsőbb Bíróság jogszerűtlennek mondta ki. 88

M. stat. zsebkv. 1948:274. - Lukács Tibor: A m. ~i jog és a ~ok (1945-1950). Bp., 1979. - Kovács Kálmán: A m. állam és jog fejlődése. Uo., 1981:245. - A m. áll. szervei II:519. - Kubinyi Ferenc: A katonapol. regénye. Thousand Oaks, é.n. - Kahler Frigyes: Joghalál Mo-on 1945-1989. Uo., 1993.