🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > német-magyar kisebbségi megállapodás
következő 🡲

német-magyar kisebbségi megállapodás, Volksbund-egyezmény, Bécs, 1940. aug. 30.: a hazai németeknek előjogokat biztosító megállapodás. - A II. →bécsi döntéssel egyidőben írták alá. A ném. kívánságok szerint azt ismerték el ném-nek, aki magát annak tartotta, s akit a Magyarországi Németek Szövetsége (Volksbund der Deutschen in Ungarn) vezetősége népi németnek (volksdeutsch) elismert. A Teleki-kormány (1939-41) biztosította a ném. népcsoport (1941: 561.468 fő, összlakosságunk 3,6 %) lehetőségét, hogy népiségüket korlátozás nélkül megőrizhessék, a nemzszoc. (náci) világnézetet vallhassák, s ezekből semmilyen hátrányuk ne legyen. Joguk volt 1. egyes. alakítására, szervezkedésre (pl. ifj., műv., sport stb.), 2. minden hivatást a többi m. állampolgárhoz hasonlóan gyakorolhattak, 3. a hivatalokban arányszámukhoz hasonló számarányban tölthettek be állásokat, önkormányzati testületeket alakíthattak, 4. ném. tanítók képzésével elő kellett segíteni a ném. gyermekek anyanyelvű alap-, közép és szakiskolai képzését, 5. nyelvüket szóban és írásban, személyes és gazd. viszonylatban, gyűléseken szabadon használhatták; napi-, hetilapjaikra, kiadványaikra a m. kiadványokra is vonatkozó korlátozások érvényesek, azon körzetekben, ahol a lakosság 1/3-a ném., a hivatalos érintkezésben a ném. nyelv is használható, 6. jogosultak gazd. önsegélyre és szövetkezetek alakítására, 7. a kényszerű beolvasztást, a ném. nevek megváltoztatását kerülik, joguk volt arra, hogy a névváltoztatás előtti régi családnevüket visszaváltoztassák, 8. az anyaországgal szabadon érintkezhettek. - A visszacsatolt erdélyi ter. németjeiről kötött külön megállapodásban biztosították számukra, hogy a birod-ba 2 éven belül szabadon átköltözzenek, ingó vagyonukat magukkal vihessék, ingatlanukat értékesíthessék, az összeget magukkal vihessék, az eladhatatlan ingatlant a m. állam átveszi. 88

B. Közl. 1940. XI. 29. (8490/940. sz. ME.) - M. stat. zsebkv. 1943:46. (az 1941. népszámlálás adata) - Halmosy 1966:483.