Magyar Katolikus Lexikon > N > négyes mondások


négyes mondások: az ószövetségi bölcs mondások egy csoportja a Péld 30,18-19; 30,29-31-ben. - A Péld 30,15-31: a találós kérdés-szerű bölcs mondások sajátos formulája a „hármat mondok, négy lesz belőle”: „Három dolog van, amit csodálatosnak látok, és négyet sehogy sem tudok megérteni: a sasnak útját az égen, a kígyó útját a sziklán, a hajó útját a mély tengeren és a férfi útját az asszonynál” (30,18-19). „Hárman vannak, akik szépen lépegetnek és négyen délcegen, az oroszlán, ... a kakas ... a bak, mely a nyájat vezeti és a király, aki beszédeket intéz a néphez” (30,29-31). **