Magyar Katolikus Lexikon > N > nádori közgyűlés


nádori közgyűlés: a királyi kúrián kívüli, igazságot szolgáltató szerv a 15. század végéig. - A →nádor a kir. helyett, de minden esetben annak külön megbízásából tartotta vm. közgyűlés keretében. Ilyen megbízást a kir. nemcsak a nádornak, hanem ritkábban az →országbírónak, a →tárnokmesternek, többször az illető vm. →főispánjának és a Délvidéken a macsói →bánnak is adott. - A ~ szerepét Erdélyben a →vajda, Szlavóniában a bán közgyűlése töltötte be. Szlavóniában a bán nem tartott udvart, hanem csak törv-széket (sedes banalis) egy-egy vm. közönségének. Ezen a vm. egész nemessége tartozott megjelenni (congregatio generalis). Innen is lehetett a kúriába föllebbezni, ahol az országbíró ítélkezett. **

Eckhart 1946:171.