🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyitrai Piarista Gimnázium
következő 🡲

Nyitrai Piarista Gimnázium, 1701.-1919. máj. 8.: Fenntartója a m. piar. r., de a fenntartáshoz az I. vh. előtt a nyitrai ppség, a Tanulmányi Alap és Nyitra városa is hozzájárult. Mattyasovszky László nyitrai pp. alapítványából és Bottyán János ezr. adományából kisgimn-ként nyílt meg. 1706: gimn. lett. 1721: készült el az isk. színházterme. 1777: 5, 1806: 6 o-os gimn., 1850: 8 o-os főgimn. lett. 1844: a tanítási nyelv továbbra is a lat., segédnyelv a m. és a szl. 1853: volt az első érettségi. 1861-től az okt. nyelve a m. és a szl., 1868-tól m. a tannyelv, segédnyelv a szl. 1864. VI-ig csak piar. tanárai voltak, IX-től 7 piar. mellett 6 nyitrai egyhm-s pap is tanított, de piar. vezetése 1919-ig megmaradt. Tanulólétszámok: 1741: 753, 1774: kb. 1000, 1862: 353, 1880: 395 (19), 1900: 492 (25), 1910: 460 (38). 1899: új épületbe költözött, majd fölvette a Szt László Király Gimn. nevet. 1918: 21 személyes konviktusa volt. Nyitrát XII. 6: megszállták a csehszl. csapatok, a tanítást XII: szénhiány miatt szüneteltették. 1919. I: rendes tárgyként tanították a szl. nyelvet, a tanévet IV. 30: o-vizsgák nélkül befejezték. V. 5-8: volt az utolsó m. nyelvű szóbeli érettségi. Az 1918/19. tanévben 484 tanulót oktattak. 1919. IX. 12: a gimn-ot csehszl. reálgimn-nak nyilvánították, a rházat is kisajátították, a felvidéki születésű atyákat Podolinba küldték, a máshonnan származókat egy héten belül kiutasították a közt-ból. A koll-ot IX. 15: foglalták le. 1919: szl. tannyelvű csehszl. áll. reálgimn. lett. M.I.

Csősz Imre: A kegyesrendiek Nyitrán. Nyitra, 1879. -: A nyitrai gymnasiumi igazgatók. Uo., 1886. - Acsay 1887. - Wutz 1887:109. - Horváth Sándor: Okmánytár a piar-k Szt László kir-ról címzett nyitrai koll-ának tört-éből. Nyitra, 1896. - Prónai 1899. - Vajda 1900:165. - Kalmár 1910:164. - Pallmann 1914. - MTC 1918. - Gerencsér 1943. - M. piar. rtart. tört. 1943:265. - Balanyi 1943:39, 231, 237, 279. - Mészáros 1988:234.