🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyirkállai
következő 🡲

Nyirkállai Tamás (15. sz.): a királyi kancellária jegyzője. - Kállay László fia, vsz. a Kállay család őse. 1476-: I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458-90) kancelláriai jegyzője. Stylus Curiae Regiae Matthiae I. Regis c. összegyűjt. és 1484: lemásolta a kor hivatalos formuláit, s egy 268 levélből álló négyrét kötetben megörökítette a Mátyás uralkodása alatti hivatalos kancelláriai gyakorlatot. A lat. műszavakat 70 m. jelentéssel közölte. - A kz. eredetileg a Kállay-családot illető több más okl-lel együtt Dubai Székely Sámuel gyűjt-ébe került. Ezt Klimó György pécsi mpp. megvásárolta a ppi kvtár számára. Kovachich György a kz-ot a Formulae Solemnis Styli (Pest, 1799) c. művében kiadta. Az elveszettnek tartott kódexet 1895: Récsey Viktor fölfedezte a pécsi kvtárban. Ebben a 70. lapon van ezen 4 sorból álló nyelvkincsünk: Mert mit egyszer megszerzettél, És te tőled elvetettél, Ha igazat akarsz tenni, Többszer nem kell hozzád venned 1484. (lat. eredetijét Kovachich műve X. lapján közölte; m-ul: Horvát István: Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás védelme. [Pest, 1815:45.] és RMKT I. [Bp., 1877:28.]) 88

Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink. Bp., 1894:27. - Szinnyei IX:1177.