Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyirák


Nyirák Ignác (Eperjes, Sáros vm., 1800. nov. 4.-Székesfehérvár, 1873. jún. 28.): nagyprépost. - Eperjesen és Egerben tanult, ahol 1816: belépett a minorita r-be. Nagybányán próbaéves, 1817: a bölcs-et Szegeden, 1819: a teol-t Egerben végezte. Anyja kérésére 1821: a diósgyőri kincstári uradalomban, 1823: Lilien br. ercsi uradalmában mezőgazd-ot tanult, de IX. 1: a székesfehérvári szem. növ-e lett. 1825: pappá szent. Zsámbékon, Bicskén, Bodajkon kp., 1828. XII. 30: a székesfehérvári szem. tanulm. felügy-je, 1830: egyhjogból drált, a teol., az egyhjog, utóbb az erkölcstan és lelkipásztorkodástan tanára. 1841: zsámbéki plnos, 1851: a kassai helytartótanács isk. tanácsosa, kir. tanfelügy., 1852: solti c. apát, 1858. I. 19: székesfehérvári knk. és szegyh. főesp., az esztergomi zsin-on Pauer Jánossal együtt a kápt. képviselője. 1858-68: egyhm. tanfelügy., 1864. V. 11: nagyprép. - M: Ode... Pauli Mathiae Szutsits dioecensis Alba-Regalensis episcopi... Székesfehérvár, 1828. - Epigrammata biblica. Uo., 1845. T.E.

Emlékkv. 1877:203. (7.) - Szinnyei IX:1172.

Nyirák Sándor (Pákozd, Fejér vm., 1842. febr. 14.-Etyek, 1891. nov. 1.): plébános. - A gimn-ot Budán, Kassán és Székesfehérvárt, a teol-t 1860-64: a bécsi Pázmáneumban végezte, 1864. VIII. 19: pappá szent. X: Csákváron Eszterházy Móric gr. családjánál nevelő és kp. 1866. XI: Etyeken, 1868. I. 1: Iszkaszentgyörgyön kp. VIII: ppi szertartó és sztszéki jegyző. 1872: pápai kp., 1873: ppi titkár, kerületi levtárnok és sztszéki ülnök. 1874: Etyeken plnos és kerületi tanfelügy. - M: Hirtenbrief in Betreff der Schulen. [Jekelfalusy Vincze után lat-ból ford.] Stuhlweissenburg, 1869. - Der Mensch, die Familie und der Staat ohne Gott. [Pellett Ödön egyh. beszéde VIII. 20. m-ból ford.] Uo., 1871. - Gott, Vaterland und König. [Károly Jánosnak szent István ünnepén mondott beszédének ford.] Pest, 1876. - Emlékkv. a székesfejérvári püspöki megye százados ünnepére. Károly Jánossal. Székesfehérvár, 1877. - Egyh. beszéd, melyet Szt István kir. ünnepén 1881. aug. 20. a székesfejérvári ppi tp-ban tartott. Uo., 1881. 88

Szinnyei IX:1173.