🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom
következő 🡲

Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom, Bp., 1939. márc. 8.-[1945. máj.]: a nemzetiszocialista eszmerendszer alapján szervezett politikai párt. - Hubay Kálmán (1902-46) hírlapíró alapította az 1939. II. 24: betiltott - az akkor börtönben lévő Szálasi (Szalosján) Ferenc (1897-1946) vez. - Nemzeti Szocialista Magyar Párt-Hungarista Mozgalom utódpártjaként. Székháza: a Hűség Háza (Bp., VI. Andrássy út 60., 1945-56: az ÁVH központja; 2002. II. 24: Terror Háza, múzeum). 1939. V. 28-29: az ogy. választásokon földosztást hirdető programmal, 506.508 szavazattal (21,57%) 29 mandátumot (11,15%) szerzett. Nevét (a Hungarista Mozgalommal) megtartva 1940. IX. 29: egyesült a M. Nemzetiszocialista Párttal. Vezére Szálasi Ferenc v. vezérkari százados. Komm- és zsidóellenes propagandájával a munkások és a városi szegények között építette ki szervezeteit. X. 7-25: kezdeményezésére és szervezésében több mint 30 ezer bányász sztrájkolt. 1941. IX. 12: több képviselő kilépett a ~ból és IX. 18: megalakították a Magyar Nemzetiszocialista Pártot. Létezése idején mindvégig a m. kormányok szélsőjobboldali ellenzéke. A tagkönyves párt tagjai zöld inget viseltek, testvérnek szólították egymást, jelképük a (4) hegyben végződő 'nyilaskereszt', melyet magyarságuk hangsúlyozására az ősi vörös-fehér Árpád-sávos zászlóra tettek. - Amikor Horthy Miklós kormányzó (1920-44) 1944. X. 15-i beszédében bejelentette Mo. kilépését a háborúból, a ~ a megszálló ném-ek segítségével, államcsínnyel megakadályozta annak végrehajtását. Ekkor a kb. 1000 alapszervezetük kb. 100 ezer tagot számlált. Horthy lemondatásával, Szálasi 'nemzetvezetővé' (min-elnök) tételével, pártszövetségben kormányozták a ném-ek megszállta országrészt annak teljes szovjet elfoglalásáig. X. 17: A. Eichmann (1906-62) visszatért Bp-re a zsidók deportálásának folytatására, Szálasi X. 18: elrendelte a 'teljes mozgósítást', XI. 17: a zsidókérdés 'végleges megoldása' tervének végrehajtását. A zsidómentés leleplezett résztvevőit (pl. →Kálló Ferencet, →Salkaházi Sárát) meggyilkolták. Az ogy. mandátumukat megtartó képviselőiből megalakították a Törvényhozók Nemzeti Szövetségét, mely 1944. XII-1945. III. 28?: Sopronban ülésezett. A 'rendfenntartó' Fegyveres Pártszolgálat és a Fegyveres Nemzetszolgálat Bp. ostromában zömében megsemmisült. - Az →Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. II. 26: a 'fasiszta szervezetek' föloszlatásáról szóló rendeletében 24 egyesülettel együtt föloszlatta, kiadványait megsemmisíttette (530/945. ME. sz.). A ~ot [a nyilasokat, akik nácik voltak s nem 'fasiszták'] egyetemlegesen bűnösnek nyilvánította, tagjait (ha nem menekültek a M. Komm. Pártba) internálta v. bíróság elé állította. Minisztereit 1946: népbírósági ítélettel kivégezték. - Az emigrációban a ~ hívei szétszóródtak a nagyvilágban, lapjaik köré (pl. Út és Cél 1948-66) szerveződtek, mivel az elismert emigráns csoportok kiközösítették őket. - Lapjai: Magyarság (1939-44), Összetartás (1939-44), Pesti Újság (1939-44), Budai Összetartás (1945). 88

Ezt akarják a nyilasok! A ~ országépítő programja. Bp., 1939. - Budaváry László: Zöld bolsevizmus. Uo., 1941. - Szálasi naplója A nyilasmozgalom a II. vh. után. Írta és összeáll. Karsai Elek. Uo., 1978. - Hetényi Varga 1985. - Jónás 1990:270. - Földes-Hubai 1999:199. - Imrédy 1999:587.