🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyeszterfehérvár
következő 🡲

Nyeszterfehérvár, Dnyeszterfehérvár, Akkerman (tör.), Cetatea Albal (rum.), Dnyesztrovszkij (or.) (Bilhorod-Dnyisztrovszkij, Besszarábia, Ukrajna): Zsigmond király tatárok ellen kiépített védelmi rendszerének egyik előretolt bástyája, amit a 15. sz: a fenyegető török veszély miatt Hunyadi János, majd I. (Hunyadi) Mátyás kir. megerősített. A 15. sz: egyértelműen m. érdekterület, Fenesi Insula Péter moldvabányai pp. 1476: ~ra helyezte át székhelyét, s itt székelt a város török kézre jutásáig. Mátyás súlyt helyezett a harcokban megsérült vár helyreállítására; arcul csapta és Árva várába záratta Váradi Péter kalocsai érs-et, mert az nem vette be a törökkel kötött békébe az 1484: elesett ~ helyreállítását. 1511: a tatár kán kezére került, s a m. lakosság zöme →Csöbörcsökbe költözött. A 17. sz: már csak kevés kat. m. élt ~on. Említése: 1484: Dnyeszterfejérvar, 1761: Ackerman, 1779: „Fejérvárott (Csetatie alba) vagy Akkermannban”. - Kat. népessége a 15. sz: „a városban sok katolikus tartózkodott; 1623: kevés katolikus él itt; 1696: „Alba Giuliában állandó jelleggel 10 személy él”; 1743: „magyarok is lakják”. - Tp-át V. László v. Mátyás kir. építtette Szt László tiszt-ére. Az 1780-as években még állt, de Jerney 1844: már hiába kereste. A visszaemlékezés szerint: „Homloka és falai simák, párkány és oszlopzat nélküliek. Ablakai nem csúcsos, goth ízlésűek, hanem rendes ívbe menők.” H.P.

Jerney 1851:55. - Iorga 1900:418. - Auner 1908:49. - Sánta 1913:87. - Lükő 1936:198. - Mikecs 1941:41. - Benda 1987:240; 1989:810. - Domokos 1987:576.