🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyíri
következő 🡲

Nyíri István (Nyírlugos, Szabolcs vm., 1884. ápr. 26.-Cleveland, Oh., USA, 1972. dec.): amerikai magyar lelkész. - A teol-t Nagyváradon végezte, 1910. II. 17: pappá szent. 1923: az USA-ba küldték lelkésznek, a Homestead-Munhallban (Penn.) a Szt Margit-tp. és Beaver Falls, 1927: Wellandban (Ontario, Kanada) a Magyarok Nagyasszonya-tp., 1928. IX.: Youngstown West Side-ban (Oh.) a Magyarok Nagyasszonya-tp., 1934: Leechburgben (Penn.) a Nagyboldogasszony-tp., 1944-62: Homesteadben (Penn.) a Szt Margit-tp. lelkésze. - Írásai: Detroiti Magyar Újság, Katolikus Magyarok Vasárnapja. - M: A Szt Család imakv-e. Leechburg, 1942. - Verses költemények. Cleveland, 1972. - 1923-27?: a Homestad-i Szt Család s az Amerikai magyar kat. képes naptár szerk-je és kiadója. 88

Schem. Mv. 1917:76. (*ápr. 26.) - Török 1978:321. - Nagy 2000:748. (*ápr. 23.)

Nyíri Tamás (Igal, Somogy vm., 1920. aug. 10.-Bp., 1994. júl. 21.): filozófus, akadémiai tanár. - Éretts. után 1 évet a bpi állatorvosi egy-en hallg. Felvételét kérte az esztergomi főegyhm-be, a teol-t 1940-: Bécsben a Pázmáneum növ-eként végezte. 1945. III. 17: itt sztelték pappá. - Budaörsön kp., 1946: a budai Szt Imre Koll. pref-a. 1952: az esztergomi szem. dogmatika tanára. 1963: Bp-Újlakon kp. 1968: a Hittud. Akad. fil. tanára. 1977: c. prép., 1978: a Hittud. Akad. Levelező Tagozatának felelős ig-ja. 1990. III. 15: Kossuth-díjjal tüntették ki, IX: nyugalomba vonult. - M: A ker. ember küldetése a világban. Bp., 1968. (3. jav. kiad. 1996) - Az idők jelei. Tanulm. Uo., 1971. - Antropológiai vázlatok. Uo., 1972. - A fil. gondolkodás fejlődése. Uo., 1974. (5. bőv. kiad. Uo., 1998) - Teol. évkv. Szerk. Cserháti Józseffel és Keszthelyi Ferenccel. Uo., 1976. - Ki ez az „ember”? Uo., 1976. - Az ember a világban. Uo., 1981. - A filozófia lényege, alapproblémái és ágai. Turay Alfréddal és Bolberitz Pállal. Uo., 1981. - G. W. Leibniz vál. fil. írásai. Ford. többekkel. Uo., 1986. - Magyarság és Eu. Fenyő Ervinnel. Uo., 1989. - Mélylélektan és ateizmus. Siegmund Freud kultúraelmélete. Uo., 1993. s.k.-88

Schem. Strig. 1982:366. Arck.