🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyírő
következő 🡲

Nyírő Ida Szalézia, ANK (Csíkszentgyörgy, Csík vm., 1895. ápr. 7.-Szombathely, 1969. máj.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - 1913. IX. 8: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1923: első, 1928. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővér, műtősnővér. r.k.

Nyírő József (Székelyzsombor, Udvarhely vm., 1889. júl. 28.-Madrid, Spo., 1953. okt. 16.): író. - A középisk-t 1907: Székelyudvarhelyt, a teol-t Gyulafehérvárt és a Pázmáneumban végezte. 1912: teol-ból drált, VII. 14: pappá szent. Nagyszebenben, 1914: Besztercén hittanár, 1915. III-1919. X: Kidén plnos, ekkor kilépett a papi r-ből, s feleségül vette alsórákosi Bedő Ilonát. Kibéden élt mint molnár. 1920: Haldoklik a székely c. elb-ével megnyerte a Zord Idő pályázatát, 1921. I. 1: a kolozsvári Keleti Újs. b. munk. 1921 őszén egyik megalapítója volt a Vasárnap c. lapot kiadó Kaláka kv-kiadó váll-nak. 1923. XII: megnyerte az Ellenzék tört. elb-pályázatát. 1924: az Erdélyi Szépmíves Céh kv-kiadó váll. egyik alapítója. Egy sztrájk-ügy miatt elhagyta a Keleti Újs-ot, s az Orsz. M. Párt hiv. lapjának, a kolozsvári Újságnak b. munk., melynek a Keleti Újságba kebelezése után 1931. VII-ig annak b. munk. Ekkor Alsórákosra költözött, s ott 8 holdján gazdálkodott. 1933. X: Székelyudvarhelyen telepedett le, 1938: visszatért a Keleti Újs-hoz. A II. bécsi döntés után 1940-45: behívott erdélyi ogy. képviselő, 1941: Bpen telepedett le, 1945. III. végén elhagyta Mo-ot. - Waldkirchenben (Bajoro.) telepedett le. 1947. VIII. 19-20: részt vett a menekült képviselők altöttingi ogy-én; kisbarnaki Farkas Ferenc menekült-kormányában 1947. VIII. 20-tól az 1949 eleji lemondásáig nemzetnevelési min. Az ogy. határozatairól Máté Imrével együtt ~ tájékoztatta a volt kormányzót, Horthy Miklóst. 1947. III: Rajk László belügymin. háborús bűnösként kikérte a Szöv. Ellenőrző Biz-tól. 1948. VI-1951. II: a Münchenben megalakított M. Újságírók Külf. Egyes-e és 1948. IX. 25-1951. II: az uo. 10 szako-lyal alapított M. Kulturális Szöv. első elnöke, 1950: a Clevelandben alapított →Kossuth Kiadó első elnöke, 1952. XII: a M. Szabadság Mozg. társelnöke. 1950: No-ból Spo-ba települt, ahol ügyének rendezését kérte, visszatért a papságba, mint pap halt meg. - 1923: az Erdélyi Irod. Társ., 1924: a Kemény Zsigmond Társ., 1937: a Kisfaludy Társ., 1940: a Petőfi Társ. tagja. - M: Jézusfaragó ember. Elb. Kolozsvár, 1924. (E műve alapján készült 1942: a Szőts István rendezte Emberek a havason c. film) - Isten igájában. 1-2. köt. Reg. Uo., 1926. - A sibói bölény. Reg. Uo., 1929. (Új kiad. Cleveland, 1954; Köln, 1954) - Kopjafák. Elb. Uo., 1933. - Uz Bence. Reg. Székelyudvarhely, 1933. (Új kiad. Buenos Aires, 1952) - Az én népem. Reg. Kolozsvár, 1935. - Székelyek. Elb. Uo., 1936. - Havasok kv-e. Elb. Uo., 1936. - Jézusfaragó ember. Színmű. Uo., 1937. - Júlia szép leány. Színmű. Uo., 1939. - Mádéfalvi veszedelem. Tört. reg. Uo., 1939. - Új haza. Színmű. Uo., 1940. - Halhatatlan élet. Reg. Bp., 1941. - Az elszántak. Elb. Uo., 1943. - Néma küzdelem. Reg. Uo., 1944. - A megfeszített. Filmdráma. Passau, 1948. - A próf. Szmű. Köln, 1949. - A zöld csillag. Madrid, 1950. - Íme az emberek. Reg. Uo., 1951. - Mi az igazság Erdély esetében? Cleveland, 1952. - Szabad m. színpad. Drámák. Többekkel. Köln-München, 1960(?). - Kincsesláda. Többekkel. Bp., 1975. - Küzdelem a halállal. Reg. folyt-ban 1954: a Kat. M-ok Vasárnapjában. - 1913. III. 15-1914. IX. 15: a Nagyszebeni Egyházi Tudósító és uo. a Pfarrblatter fel. szerk-je, 1920. IX. 1-1922. IX. 1: a kolozsvári Napkelet félhavi folyóir. főmunk., 1923. IX. 25-1924. X. 7: a Pásztortűz c. félhavi folyóir. főszerk-je, 1939. VII-1940. VIII. 30: a kolozsvári Keleti Újs. és 1942. VIII. 19-1944. XI. 3: Bpen a M. Erő pénteki képes hetilap fel. szerk-je. Kiad. többekkel Traniban (Olo.) 1946-49: a M. Harangok folyóir-ot. - 1933. V. 23: Kolozsvárt műkedvelők bem. Júlia szép leány c. dramatizált népballadáját. 88

Schem. Trans. 1913:281. - Erdélyi lex. 1928:215. - Szittya Horváth Lajos: Hozzászólás ~nek Domokos Pál Péterről a Keleti Újságban megjelent cikkéhez. Székelykeresztúr, 1930. - Erdélyi Szépmíves Céh emlékkv-e. Kolozsvár, 1934. - Tóth Ervin: ~. Hajdúnánás, 1934. - Várady-Berey 1934:363. - Monoki 1941:257. - Haladás 1945:11. sz. (~ futása) - Hungária irod. lex. 1947:399. - MIL II:383. (*júl. 18.) - M. Nemz 1947. III. 4. - Mérő 1966:105. Arck. - Schöpflin Aladár: Vál. tanulm-ok. Bp., 1967:627. (Az új haza. ~ színműve) - MÉL II:308. (*júl. 18.) - Németh László: Két nemzedék. Bp., 1970:291, 474. - Lukáts 1975:511. - Mildschütz 1977:421. - Réthy-Váczy 1983:904. (írásai ruménül) - Borbándi 1986:487. - Gulyás XIX:659.