🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyék
következő 🡲

Nyék: a honfoglaló magyar törzsek egyike. - VII. (Bíborbanszületett) Konstantin bizánci cs. (ur. 913-959) Neki névalakban a törzsek fölsorolásakor a 2. helyén említette. - A 9. sz. végén, a →honfoglaláskor vezére Előd. - Törzsnévi eredű helynévként 1113: Nec, 1135: Neg, 1138: Necu, 1156: Nek, 1249: Nyek, 1281: Neek, személynévként 1165: Nichw, 1231: Necku. A ~ törzsnév ugor eredetű nyék közszavunkkal egyeztethető, jelentése 'kerítés, sövény' v. 'elkerített hely'. Emlékét ma helyneveink őrzik, 1910: Alsónyék, Csallóköznyék, Feketenyék, Felsőnyék, Ipolynyék, Kápolnásnyék, Mezőnyék, Sopronnyék. 88

Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp., 1930. - Korai m. tört. lex. 1994:497.