🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyási
következő 🡲

Nyási Dömötör (†1540 k.): fölszentelt püspök. - Itáliai egy-en tanult és egyhjogból drált. 1504-25: esztergomi knk., 1511: milkói pp., érs., majd kápt. helynök. 1513: santoriai fszt. pp. és nyitrai főesp., 1521: szentgyörgymezei prép. - 1510: egyhm. zsin-ot tartott Esztergomban, ezidőtájt a Szepességben, 1520: ismét Esztergomban. 1522: Rozgonyi Istvántól megvett egy Sáros vm. birtokot 1200 Ft-ért azon föltétellel, hogy azt végrendeletében Nyás községnek hagyományozza misealapítványra. Az 1540 k. épült nyársardói r.k. tp-ban megmaradt é.n. sírköve. - ~ az utolsó, aki a milkói pp. címet viselte, mert azt 1512. V. 12: Bakócz Tamás érs. kívánságára II. Gyula az esztergomi főegyhm-be kebelezte. - Kz-a a főegyhm. kvtárában: Nyás Demetrii Vicarii Generalis Formularium Ecclesiae Strigoniensis 1529. T.E.

Gams 1873:409. (1512: santoriai pp.; utóda 1521: Jacobus Calatayud OP) - M. Sion 1896:83. - Kollányi 1900:124. - Szinnyei IX:1166. (s.v. Nyás) - Sánta 1914:33. (12.) - Veress 1941:415. (†1540 k.)