🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nyáry
következő 🡲

Nyáry Ernő Károly Albert, bedegi és berencsi, gr., OCD (Túrócszentpéter, Túróc vm., 1906. aug. 30.-Avon, Fro., 1987. aug. 17/18. éjjel): bagdadi apostoli kormányzó, babilóniai címzetes érsek. - A középisk-t Nagyszombatban, Pécsett és Vácott végezte; 1924: a váci piar. gimn-ban éretts., a bécsi Külkeresk. Főisk-t végezte, 1928-30: a csehszl. hadseregben sorkatona, a tüzér tisztiisk-t is elvégezte. Rövid ideig Párizsban egy keresk. váll. alkalmazottja. Édesapja nem helyeselte a papi pályát, világi karriert szánt neki. ~ eu. útjai során Konnersreuthban tanácsot kért →Neumann Teréztől, aki nem javasolta a JT-ba lépését. Az innsbrucki szem-ban kispap, 1932: Lille-ben belépett a kárm. r-be, ahol elvégezte a teol-t s 1937. V. 22: pappá szent. Az avoni rházban élt, 1939: házfőn. A ném. megszállás alatt is Avon-ban maradt, ktorának kapcsolatai voltak a fr. ellenállással. XII. Pius p. 1954. XII. 10: kinevezte a bagdadi kárm. missz. főnökévé. Zárdát és tp-ot épített, az 1974. évi államosításig szervezte a kat. isk. okt-t, később az érs. palota építését. VI. Pál p. 1971: bagdadi ap. kormányzóvá nevezte ki. 1972. III. 23: babilóniai c. érs-ként Irak lat. szert. érs-e, Bagdadban V. 31: pp-ké szent. Érs. hiv-át 1983. V. végéig látta el, de Bagdadban maradt. 1986. II. 19: átvette a fr. becsületrendet, majd visszaköltözött az avoni ktorba. **

Új Ember 1971. V. 16. (Uhl Antal) - Vigilia 1977. (Kubinyi Ferenc: A címer) - Tükör 1978. VIII. 20. (M. szerz-ből bagdadi érs.) - Szolgálat 1980:47. sz. (~: Visszaemlékezés 25 éves iraki működésemre) - Prominent Hungarians. London, 1979. - Bölöny VI:133.

Nyáry József, Szt Annáról nev., Piar (Szeged, Csongrád vm., 1860. okt. 14.-Kecskemét, 1889. febr. 20.): gimnáziumi tanár. - A szegedi gimn. 6. o-a után 1876. VIII. 27: Vácott lépett a r-be. A gimn. 7-8. o-át Kecskeméten végezte, Nyitrán teol. hallg. 1881-82: a bpi tudegy-en lat-gör. szakos hallg. 1881. XII. 23: tett fog-at. 1882: a tatai gimn. s-tanára, 1883. XII. 28: pappá szent. és tanári okl-et szerzett. 1883: Nagykanizsán, 1884: Temesvárt gimn. tanár. Az 1887/88. tanévben a Délmo-i Tört. és Régészeti Múzeum-társ. titkára; a Társulat éremtárának gondozója. 1887 telén a II. zarándoklattal Rómában járt. 1888: Nyitrára helyezték, de egészségi okokból visszatért Kecskemétre. - Kecskeméten tanuló korában növendék-társai előadták egy vallásos tárgyú verses színművét. - M: Prolog a temesvári m. szinház megnyitására 1887. okt. 1. Temesvár, 1887. - Olaszo-i emlékek. A II. m. zarándoklat élményei. Uo., 1888. 88

Szinnyei IX:1156. - Koltai 1998:279.

Nyáry Rezső, bedeghi, gr. (1828. máj. 30.-Nagytapolcsány, Nyitra vm., 1900. aug. 23.): kanonok. - A teol-t 1843-tól Pozsonyban és Nagyszombatban végezte. 1851. VII. 27: pappá szent. Prím. szertartó, majd titkár, 1863. VII. 20: irodaig., 1864. VI. 10: esztergomi knk. 1867: lemondott javadalmáról és Rabensteinben (Au.) magánemberként élt. 1892. III. 24: visszatért és Nagytapolcsányban telepedett le. Cikkei (Várnai álnévvel is) 1870-92: az Új Magyar Sionban jelentek meg. 88

Zelliger 1893:366. - Kollányi 1900:484. - Schem. Strig. 1899. - Alkotmány 1900:202. sz. - Szinnyei IX:1163. - Gudenus II:376. - Gulyás XIX:637.