🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzetközi Katolikus Sajtóunió
következő 🡲

Nemzetközi Katolikus Sajtóunió (ang. International Catholic Union of the Press, ICUP, fr. Union catholique internationale de la presse, UCIP), Brüsszel, 1927-: az írott sajtóban dolgozó katolikus újságírókat és szövetségeiket egyesítő nemzetközi szervezet. - Előzményei: Nemzetközi Katolikus Hírügynökség (Katolische Internationale Presseagentur, KIPA, 1917, Svájc); Katolikus Újságírók Nemzetközi Szövetsége (Fédération internationale des journalistes catholique, 1926, Párizs). Katolikus Újságírók Nemzetközi Irodája (International Bureau of Catholic Journalists) néven Párizs székhellyel alapították, neve 1935: Nemzetközi Katolikus Sajtóunió (International Catholic Press Union). 1977: ~ néven egyesült a Katolikus Újságok Vezetőinek Nemzetközi Szövetségével (Fédération internationale des directeurs de journaux catholique) és a Katolikus Hírügynökségek Nemzetközi Uniójával (Fédération internationale des agences de la presse catholique). - Célja, hogy összefogja azokat a katolikusokat, akik a sajtón keresztül hatást gyakorolnak a közvéleményre; támogassa tagjait folytonos továbbfejlődésükben szakmai és vallási téren; elősegítse az információcserét a kat. újságírók között; képviselje a kat. sajtót nemzetk. téren. Kutatásokat folytat általában a sajtó, különösen pedig a vallási hírközlés témakörében. Segíti a kat. sajtó kialakulását a fejlődő országokban. Különböző országokban UCIP Egyetem néven újságíró-továbbképzéseket szervez. Székhelye: Genf, Svájc. - Konzultatív státusa van ENSZ-társszervezetekben (UNESCO, ECOSOC). Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának és számos ENSZ-intézménynek. Kapcsolatban áll a →Nemzetközi Katolikus Rádió, Televízió és Audiovizuális Szövetséggel, a →Film- és Audiovizuális Technika Nemzetközi Katolikus Szervezetével, a →Tömegkommunikáció Pápai Tanácsával és több kat., prot. és világi tömegtájékoztatási szervezettel. Alapítója a →Fiatal Katolikus Újságírók Nemzetközi Hálózatának. Társalapítója a →Katolikus Média Tanácsnak. - Tagjai 1996: szervezetek 103 országban. Mo-on tagszervezete: →Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége. Regionális szervezeti központjai működnek Latin-Amerikában (Latin American Catholic Press Union, UCLAP), É-Amerikában (North American Catholic Union of the Press), Afrikában (Catholic Union of the Press in Africa, UCAP), K-Ázsiában (East Asia Catholic Press Association, EACPA), DK-Ázsiában (South East Asian Catholic Press Association, SEACPA), D-Ázsiában (South Asian Catholic Press Association, SACPA), Skandináviában (Nordic International Catholic Union of the Press, Nordic-UCIP). Európai tagozata: →Nemzetközi Katolikus Sajtóunió - Európai Régió. - Szakmai tagszervezetei: →Tömegtájékoztatás Tudományában és Technikájában Dolgozó Oktatók és Kutatók Nemzetközi Katolikus Szövetsége; Katolikus Folyóiratok Nemzetközi Szövetsége; →Katolikus Napilapok Nemzetközi Szövetsége; →Katolikus Újságírók Nemzetközi Szövetsége; →Katolikus Hírügynökségek Nemzetközi Szövetsége; →Egyházi (Katolikus) Sajtószövetségek Nemzetközi Föderációja, Könyvkiadók UCIP Szövetsége. - Közleménye negyedévente: UCIP Informations (ang., fr., ném., sp.). N.D.

LThK VI:81, 244; VIII:730. - Eunia 1985:124. - YIO 1997/98. I:885. - EWY 1995. I:261. - ÚE 1994:50; 1998:54.