🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzetközi Katolikus Nevelésügyi Iroda
következő 🡲

Nemzetközi Katolikus Nevelésügyi Iroda (ang. Catholic International Education Office, CIEO), Luzern, 1952-: Alapszabályát a Szentszék 1956: hagyta jóvá. Célja a katolikus nevelésügy kérdéseinek tanulmányozása világszerte és részvétel nemzetk. szinten minden nevelésügyi tevékenységben a kat. iskolarendszer szempontjai szerint; a nemzeti tagszervezetek munkájának összehangolása és a kat. nevelésügy képviselete nemzetk. szervezetek, főleg az UNESCO felé. Vizsgálja a kat. oktatási rendszer és általában az iskoláztatás hatását a társad-ra és a kulturális fejlődésre, és célja felhívni a figyelmet a kat. hit és az Egyh. szerepére ezen a téren. Székhelye Brüsszel (Belgium), irodája Hágában (Holl.). - Tanácskozási jogú tagja ENSZ-intézményeknek (ECOSOC, UNESCO, UNICEF) és az Eu. Tanácsnak. Szoros kapcsolatban áll az ILO-val, FAO-val és a Nemzetközi Nevelésügyi Irodával (International Bureau of Education, IBE). A →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciája, a →Katolikus Nevelési Intézmények Volt Növendékeinek Világszervezete, a →Katolikus Tanárok Világszövetsége, a →Nemzetközi Katolikus Gyermekiroda és több afrikai, eu., amerikaközi, illetve ENSZ-intézmény társszervezeteinek tagja. Kapcsolatot tart kat. diák-, szülő- és sportszervezetekkel. Alapítója az →Európai Katolikus Nevelést Támogató Központnak és az →Európai Katolikus Nevelésügyi Bizottságnak. - 1994: rendes tagjai 85 ország hivatalos kat. nevelésügyi szervezetei; társult ill. együttműködő tagjai olyan nemzetk. ill. nemzeti szervezetek, melyek tevékenysége legalább részben összefügg a kat. nevelésüggyel; együttműködő tagok egyének is lehetnek, levelező tagok pedig mindazok, akik igényt tartanak a ~ által nyújtott bármely szolgáltatásra. - Kiadványai: OIEC Bulletin (kéthavonta ang., fr., sp. nyelven), OIEC Tracts on Education, Cahiers pédagogiques (fr., sorozat), Etudes et documents (fr., sorozat), kongresszusi beszámolók. N.D.

EWY 1993. I:203, 217. - YIO 1996. I:211.