🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzetközi Katolikus Leányszövetség
következő 🡲

Nemzetközi Katolikus Leányszövetség (ang. International Catholic Society for Girls), 1897-: Fribourg-ban (Svájc) alapították Association catholique des oeuvres de protection de la jeune fille ('Fiatal Lányokat Támogató Szervezetek Katolikus Szövetsége') néven. 1956-i mexikóvárosi közgyűlése után terjedt ki működése Eu-n kívüli földrészekre, elsősorban Latin-Amerikára. 1964-től ~. 1980-tól létrehozták regionális közp-jait. Célja a fiatal nők családon kívüli érdekvédelme, beleértve okt., nevelési, elhelyezkedési támogatásukat. A fiatal nők védelmét és jólétét elősegítő mozgalmak, intézmények tevékenységének koordinálására és belőlük hálózat kialakítására törekszik nemz., regionális és az egész világot átfogó keretekben. Szálláshelyeket, olcsó éttermeket tart fenn diákok, fiatalkorúak, bajban levők, utazók, leányanyák számára. Oktatási közp-okban tanf-okkal segíti a művelődést, nyelvtanulást, szakmai okt-t, vallási ismeretek elsajátítását, ápolónővérek és szociális munkások képzését, saját munkatársai továbbképzését. Tájékoztató szolgálatot működtet, főleg közlekedési közp-okban. - Székhelye: Genf (Svájc). - Konzultatív státusa van ENSZ-társszervezetekben (UNESCO, ECOSOC) és az →Európa Tanácsban. Képviselti magát a →Katolikus Nőszervezetek Világuniójában és az Egyesült Nemzetek Bécsi Irodájában. Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának és a Nemzetközi Abolicionista Szövetségnek. Kapcsolatot tart a →Nemzetközi Katolikus UNESCO Központtal és a Nemzetk. Genfi Katolikus Központtal. - Tagsága 1996: 23 afrikai, latin-amerikai, eu. ország szervezetei; egyéni tagok további 13 országból, köztük Mo-ról. - Közleményei: Contacts (fr.), Contactos (sp.), Kontakte (ném.). N.D.

YIO 1997/98. I:885.