Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzetközi Katolikus Gyermekiroda


Nemzetközi Katolikus Gyermekiroda (ang. International Catholic Child Bureau, ICCB), 1948-: a gyermekek életét kutató és nemzetközi dokumentációs szolgáltatásokat végző intézmény. - Párizsban alapította a Le bureau international catholique de l'enfance. A kutatások főleg a lelki és erkölcsi nevelés kérdéseire irányulnak; védelmezik a gyermekek érdekeit helyi és nemzetk. fórumokon; nemzetk. információ-szolgáltatást nyújtanak, főleg kat. gyermekintézmények számára, dokumentációs anyagokkal, tanulm. programokkal, tanf-okkal, konf-kkal, kutatási eredmények publikálásával. Jellemző kutatási témáik: családi háttér nélküli gyermekek, iskoláskor előtti nevelés, menekült gyermekek pszihológiai-szociális gondjai, gyermek-egészségügy és egészségre nevelés, gyermekek az utcán és a kábítószerek, szexuális visszaélés gyermekekkel, rokkant gyermekek, gyermekek és a média, gyermekirod., vallási élet a családban. Mindezekben kiemelt szempont a spirituális nevelés, a család szerepe, a kulturális kölcsönhatások és a gyermekek jogai. - Különféle szintű kapcsolatot ápol: ENSZ-szervezetekkel (ECOSOC, UNESCO, Menekültügyi Főbiztosság, CONGO, UNICEF, ILO), →Nemzetközi Nem-Kormányzati Szervezetekkel, az →Európa Tanáccsal, a rokkantak, gyermekek, családok érdekeit védő szervezetekkel és bizottságokkal, kábítószer-ellenes intézményekkel. Kapcsolatban áll a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájával, a →Nemzetközi Katolikus UNESCO Központtal, a →Leánycserkészek Világszövetségével. - Székhelye: Genf (Svájc); központjai: New Rochelle (NY, USA), Bécs (Au.), Párizs (Fro.), titkársága: Róma. Tagsága 1996: 25 teljesjogú és 218 társult szervezet 56 országban, köztük Mo-on. Közleményei: Enfants de partout (negyedévente), L'Enfance dans le monde, Children Worldwide (évente), fr., ang. nyelven, ICCB News. N.D.

NCE VII:571. - EASS 1984. I:#9181. - YIO 1997/98. I:883.