🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzetközi Jacques Maritain Intézet
következő 🡲

Nemzetközi Jacques Maritain Intézet, 1974-: az emberi kultúra és társadalom kérdéseit Jacques →Maritain szellemében tanulmányozó intézet. - Gallaratében (Olo.) alapították. Kutatási programokat kezdeményez a kultúra és a humán tud-ok ter-én (fil., szoc. kérdések, pol., közgazd., jog, természeti környezet). Tanulmányi alkalmakat, kollokviumokat szervez. Központja Róma. 2001: elnöke Enrique Pérez Olivares (Venezuela), titkára Roberto Papini (Vatikán). A ~ Triesztben, tanulm. közp-ként, fönntartja a Nemzetk. Együttműködés Állandó Mediterrán Konferenciáját (ang. Standing Mediterranean Conference of International Cooperation, COPEMCI). - Konzultatív státusa van az UNESCO-ban és a FAO-ban. Világszerte munkakapcsolatban áll kutatóintézetekkel és egyetemekkel, köztük a bpi Közgazdaságtud. Egy-mel. - Tagsága 1987: nemz. szövetségek 6, társszervezetek 14, egyéni tagok 23 orsz-ban. Mo-i társszervezete a →Magyar Jacques Maritain Egyesület. Közleménye: Notes et documents pour une recherche personnaliste (negyedévente ang-ul, fr-ul, ol-ul, sp-ul). N.D.

YIO 1991. I:1192.