🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzeti Parasztpárt
következő 🡲

Nemzeti Parasztpárt, NPP, 1939. jún. 29.-1949. máj.: a magyar szegényparasztság érdekképviseletére a népi írók vezetésével alakított politikai párt. - A Márciusi Fronthoz tartozó írók 1939. VI. 29: Makón (egy tutajon) határozták el megalapítását, Szabó Pál (1893-1970) író elnökletével. Programjuk: független Mo., a szabadságjogok biztosítása, az 500 holdnál nagyobb birtokok fölosztása. A háborús viszonyok miatti hatósági szigor miatt nem szervezkedhettek, csak lapjukban, az (1944. IV. 16-1945. III. 27: betiltott) Szabad Szó-ban ([1899] 1939-49 [1952]) terjeszthették elképzeléseiket. 1944. XII. 2: a ~ a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front egyik alapítója. A ~ elnöke Veres Péter (1897-1970), Szabó Pál akkor még a ném-ek által megszállt ter-en bujkált. A párt 'balszárnya', Erdei Ferenc (1910-71) (1945-46: főtitkár) és Darvas (Dumitrás) József (1912-73) a komm-kkal való együttműködést erőltette. A szegényparasztság megnyerésére törekedve fő céljuk a földreform. Az →Ideiglenes Nemzetgyűlésbe 16 képviselőt küldtek, Erdei az →Ideiglenes Kormány belügymin-eként (1944. XII. 22-1945. XI. 15) elősegítette a komm. berendezkedést. - 1945. VIII: 170 ezer taggal 1400 helyi szervezetük létezett. XI. 4: a nemzgyűl. választáson 225.284 szavazattal (6,87 %), 23 mandátumot szereztek; Keresztury Dezső 1945. XI. 15-1947. III. 14: kultuszmin. A 'balszárny' 1946: kibuktatta a vezetésből Kovács Imre (1913-80) aleln-öt és Farkas Ferencet (1903-66). 1946. III. 5: a ~ a Baloldali Blokk egyik alapítója. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választásokon 415.465 szavazattal, 36 mandátumot szerzett. Veres Péter 1947. III. 14-IX. 24: építés- és közmunkaügyi min.; IX. 24-1948. IX. 9: honvédelmi min.; Darvas (Dumitrás) József 1947. IX. 24-1949. VI. 11: építés- és közmunkaügyi min. - 1949. III: a Függetlenségi Népfronthoz való csatlakozással a ~ gyakorlatilag megszűnt, a 'baloldaliak' a 'népi demokrácia' vez. állásaiban maradtak. - 1956. X: Veres Péter és Illyés Gyula vezetésével Petőfi Párt néven szervezkedtek, X. 31: a megalakult párt főtitkára Farkas Ferenc, aki Bibó Istvánnal (1911-79) XI. 2-4: állammin. Nagy Imre kormányában. 1957. V. 9: Farkas lemondott címéről, a Petőfi Párt elenyészett. Az 1986. XI. 28: alakított Veres Péter Társaságból 1989. II. 11: M. Néppárt-Nemzeti Parasztpárt (majd Néppárt) néven újjászervezték, de 1990-2002: ogy. választásokon nem tudott mandátumot szerezni. - Napilapja: Szabad Szó (1939. VII-1944. IV. 15. és 1945. II. 4-1952. II. 3.), hetilapjai: bpi Paraszt Újság (1945-47), Debreceni Szabad Szó (1945-46), Szabad Esztergom (1945-49), Győri Szabad Szó (1945), miskolci Északi Szabad Szó (1946), Pécsi Szabad Szó (1945-46), soproni Nyugati Szabad Szó (1945), Szegedi Szabad Szó (1945). 88

Tóth István: A ~ tört. Bp., 1972. - Borbándi Gyula: A m. népi mozgalom. New York, 1983. - Jónás 1990:312. - Földes-Hubai 1999:252.