🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzeti Mária-kongresszus
következő 🡲

Nemzeti Mária-kongresszus, Bp., 1947. okt. 4.-7.: a püspöki kar nevében Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek által összehívott rendezvény. - Tömegek részvételével tartott tp. és szabadtéri sztmisékhez, ájtatosságokhoz kapcsolódó gyűléseken egyh. szónokok, világi előadók szóltak a Magyarok Nagyasszonya szerepéről a magyarság múltjában és jelenében. Az Egyetemi templomi Veni Sanctét követő hét napjain közgyűlésre ültek össze a kat. egyes-ek, társulatok. Külön összejövetel volt a nőknek és ffiaknak; a cserkészvezetőknek és az egy., főisk. hallg-knak. Nagyszabású munkásgyűlés volt a pesti gyárnegyedben, a Golgota téren. A ~ körmenete a Thököly úti Rózsafüzér Kirnője-tp-tól a városligeti Regnum Marianumig vezetett. A hadifoglyokért a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz könyörögtek. - A m. egyh. tört-ében először ült össze X. 6: a Sportcsarnokban az egyhközs-ek orsz. értekezlete, amin az egyhközs-eket 2-2 világi küldött képviselte. Az egyh. és világi előadók az egyhközs. élet ált. elveiről és részleteiről, lelki és kulturális életéről, szervezeteiről, anyagi ügyeiről szóltak. A világiakat az egyhközs. vezetéséből a korábbinál erőteljesebb részvételre biztatták. Ez az összejövetel megerősítette az egyhközs. életet, hatásai megmutatkoztak az 1948-at követő egyházüldözés évtizedeiben. - A ~ kiemelkedő eseménye volt az X. 5-i, vasárnap de. orsz. engesztelő sztmise, a Te Deum, az X. 6: du. tartott ifj. sztmise, az X. 7: du. záró sztmise a kat. isk-kért, a ker. nevelés szabadságáért, a →Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége szervezésében. E sztmiséket és nagygyűlést a bpi Szt István-baz. előtti téren tartották; mindegyiket kb. 100 ezer résztvevővel. A ~ a m. kat. egyh. sokmilliós hívő közössége számára a hitvalló vallásosság elmélyülésének fontos alkalmát jelentette. M.I.

M. Kurír 1947. X. 4-X. 7. - Mészáros István: Boldogasszony éve 1947-48. Bp., 1994:53.