🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzeti Közművelődési Alapítvány
következő 🡲

Nemzeti Közművelődési Alapítvány, 1926. máj. 4.: a magyar kormány által Károlyi Mihály gr. (1875-1955) elkobzott birtokaiból létesített alapítvány. - 1921. VII. 2-1923. II. 21: a kincstár indította vagyonelkobzási perben a bíróság (az antant pol. nyomása ellenére) kimondta gr. Károlyi Mihály min-eln. (1918. XI-1919. I.) és közt. eln. (1919. I-III.) hazaárulását, vagyonát elkobozta, amit a bpi Ítélőtábla VI. 28: megerősített (a Nagykövetek Tanácsa II. 21: 'jogellenesnek' nyilvánította). Az ítéletet a Kúria 1924. XII. 16: jogerőre emelte, 1928. X. 27: a perújítást elutasította. A ~ fölhasználásával valósította meg gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közokt. min. (1922. VI-1931. VIII.) m. kultúrfölényt biztosító iskolaalapítási (5 ezer tanterem és tanítói lakás), művelődéspol. (népiskolai és egyetemfejlesztési) programját. 88

Gr. Klebelsberg Kunó beszédei, cikkei és törv-javaslatai 1916-1926. Bp., 1927:556. (A m. kultusztárca) - P. Hírl. 1929. I. 18. (Az elkobozott Károlyi vagyon fölhasználása) - Dunatáj 1946:471. - Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. Bp., 1982:425.