🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
következő 🡲

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, 2005-ig Nemzeti Kegyeleti Bizottság: a Magyar Kormány döntési joggal rendelkező szakmai véleményező, koordináló és ellenőrző testülete. Az 1999. évi XLIII. törvény alapján a 149/1999 (X.1.) kormányrendelettel alapították. – A ~ dönt temető, temetkezési emlékhely, temetési hely →Nemzeti Sírkertbe sorolásáról és kidolgozza e temetőhelyek gondozásának szabályait. A ~ jogosult a Kormánynak javaslatot tenni a nemzeti gyász kifejezésének módjára és formájára. Jogosult továbbá az önkormányzatok részére módszertani ajánlást tenni a település köztiszteletben álló elhúnytjai emlékének megőrzésére. A kegyeleti kultúra előmozdítására kiadványokat jelentet meg, megemlékezéseket és konferenciákat rendez. – A jogalkotók a 2005. évi LXXXIX. tv-nyel bővítették a ~ jogosultságát és feladatrendszerét. Eszerint joga és kötelessége az országgyűlésnek javaslatot tenni a nemzeti és történeti emlékhelyekre. Ennek alapján az országgyűlés nyilvánítja emlékhellyé azokat az épületeket, területeket, amelyek történelmünk meghatározó eseményeinek színhelye. – A ~ kormánybizottság, mint ilyen a miniszterelnökhöz (kancelláriaminiszterhez) tartozik. 11 tagját az önkormányzati miniszter egyetértésével az oktatási és kultúrális miniszter bízza meg; elnökét és két alelnökét a Biz. választja saját kebeléből. Az 1999: felállt ~ eln-e →Jókai Anna író, alelnökei →Gedai István, a M. Nemz. Múz. főig-ja és Ladányi Jenő, a Bp-i Temetkezési Int. vezérigazgatója. Tagjai: Baloghné Ormos Ilona kertészmérnök, tanszékvezető egyetemi docens, Bende Csaba építészmérnök, régióvezető, Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal, Boross Péter miniszterelnök, Katona Tamás történész, Regéczy-Nagy László honvédaltábornagy, a Történelmi Igazságtételi Bizottság elnöke, Szakály Sándor történész, a Duna TV h. eln-e, Weszelovszky Zoltán jogász, ogy. képviselő, Zlinszky János jogász, egyetemi tanár, Pázmány Péter Tudományegyetem, volt alkotmánybíró. Jókai Anna 2007: elhagyta a Bizottságot, Boross Péter lett az elnök, Ladányi Jenő halála után Zlinszky János lett az egyik elnökhelyettes. Tagként helyettük Holló József altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója és Kósa Ferenc filmrendező kapott megbízást. G.I.