🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemzeti Összefogás Kormánya
következő 🡲

Nemzeti Összefogás Kormánya, Szálasi-kormány, nyilas kormány, 1944. okt. 16.-1945. márc. 28.: a háborúból való kiugrási nyilatkozat napján végrehajtott nyilas államcsíny után alakított nácibarát, koalíciós kormány. - Tagjai: Szálasi Ferenc min-eln., ideiglenesen 1945. III. 7-28: vallás- és közokt. min. is; Beregfy (Berger) Károly (1888-1946) vezérezr., honvédelmi min. és vezérkari főnök; Budinszky László (1895-1946) ügyvéd, igazságügymin.; Hellebronth (Krantz) Vilmos (1895-1971) vezérőrnagy, tárca nélküli min., a termelés folyamatos vezetésével megbízva; Jurcsek Béla (1893-1945) mezőgazda, közellátásügyi min.; Kassai-Schalmayer Ferenc (1903-46) nyomdász, tárca nélküli nemzetvédelmi és propagandamin.; Kemény Gábor br. (1910-46) hírlapíró, külügymin.; Kovarcz Emil (1899-1946) őrnagy, tárca nélküli min. a nemzet totális mozgósítására és harcba állítására; Pálffy Fidél gr. (1895-1946) földbirtokos, földművelésügyi min.; Rajniss Ferenc (1893-1946) lapszerk., 1945. III. 7: lemondásáig vallás- és közokt. min.; Reményi-Schneller Lajos (1892-1946) banktisztviselő, pénzügymin.; Szakváry Emil (1896-1950?) gépészmérnök, iparügyi min.; Szász Lajos (1888-1946) jogász, kereskedelem- és közlekedésügyi min.; Szőllősi (Naszluhácz) Jenő (1893-1946) gyógyszerész, tárca nélküli min., mint min-elnökh.; Vajna Gábor (1891-1946) ezr., belügymin. A kormány 1945. III. 29: No-ba menekült. Az amerikaiak (az Au-ban öngyilkos Jurcsek Béla kivételével) hazaszállították őket. A →Népbíróság 1946: a kormányzótanács és a ~ tagjait (az életfogytiglani kényszermunkára ítélt Hellebronth [Krantz] Vilmos és Szakváry Emil) kivételével halálra ítélte és fölakasztatta. 88

Bölöny 1992:171.