Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemeskürty


Nemeskürty István (Bp., 1925. máj. 14.-): irodalom- és filmtörténész. - 1935-1943. V: a pécsi Zrínyi Miklós Katonai Középisk. növendéke, 1943. VI-1944: a Bólyai János Honvéd Műszaki Akad. (Ludovika II.) hallg-ja, 1944: m. kir. hadnagy. 1945. V-X: Passauban amerikai hadifogságban. 1945-50: m-ol. szakot végzett a bpi tudegy-en, közben a konzerviparban is dolgozott és segédlevelet szerzett. 1957: az irod-tud. kandidátusa, 1966: dr-a. 1950: a veszélyeztetett gyermekek Bp. Hegyhát úti isk-jában tanított (Pilinszky Jánossal együtt). 1951: az Illatos úti ált. isk-ban, majd Kispesten tanár, tanítványaival előadatta Bornemisza Péter Magyar Elektráját, 1955: előadó a BME Hadmérnöki Karán, 1956: a Magvető Kv-kiadó fel. szerk-je és lektora. 1959: a Híradó és Dokumentumfilmgyár dramaturgiájának vez-je. 1964: a Hunnia Filmgyár 4. sz. stúdióját, 1972: a Budapest Stúdiót vez. 1984-87: nyugdíjazásáig a Magyar Filmintézet ig-ja. - 1961: a Színház és Filmműv. Főisk-n a filmtört. előadója, ahol 1975: főisk. tanár. - 1990. I-IV: a M. Televízió elnökségének elnöke. 1994. VI. 9-1995: a SZIT elnöke. - Kitüntetései: 1968: Velencei Filmfesztivál Ezüst Oroszlán-díj, 1981: Olasz Köztárs. Lovagrendje, 1992: Széchenyi-díj, 1993: Magyar Érdemrend Középkeresztje csillaggal. 2000: a Millenniumi Biz. elnöke. - Első publikációi 1947 őszétől (1949-ig folyamatosan) a Vigíliában jelentek meg. - M: Bornemisza Péter, az ember és az író. Uo., 1959. - A mozgóképtől a filmműv-ig. A m. filmesztétika tört. 1. r. 1907-1930. Uo., 1961. - A m. széppróza születése. Uo., 1963. - A meseautó utasai. A m. filmesztétika tört. 2. r. 1930-1948. Uo., 1965. - A m. film tört. 1912-1963. Uo., 1965. - A filmműv. nagykorúsága. Uo., 1966. - Ez történt Mohács után. Tört. esszé. Uo., 1966. - Krónika Dózsa György tetteiről. Uaz. Uo., 1972. - Requiem egy hadseregért. Uaz. Uo., 1972. - Elfelejtett évtized. Uaz. Uo., 1974. - Federico Fellini. Életr. tanulm. Uo., 1974. - Grigorij Kozincev. Uaz. Uo., 1974. - A m. népnek ki ezt olvassa. A régi m. irod. tört. Uo., 1975. - Önfia vágta sebét... Tört. esszék. Uo., 1975. - Kik érted haltak szent világszabadság. Uaz. Uo., 1977. - Balassi Bálint. Uo., 1978. - M. film 1939-1944. Uo., 1980. - Parázs a hamu alatt. Tört. esszé. Uo., 1981. - Diák, írj magyar éneket. Uo., 1983. - A képpé varázsolt idő. Filmtört. Uo., 1984. - Bornemissza Péter kísértései. Uo., 1984. - Olvasók és olvasmányok. Uo., 1984. - Tűnődések tört-ről, irod-ról. Uo., 1985. - A m. filmműv. képeskv-e. Uo., 1985. - A m. művelődés századai. Uo., 1985. - A m. filmműv. új útjai. Uo., 1988. - A kőszívű ember unokái. Tört. esszé. Uo., 1987. - Édes Erdély. Dokumentumjáték. Uo., 1988. - Színjátékai: A hollószárnyú enyészet (1976); M. Dekameron (1976); Noé galambja (1978); Szép ének a gyulai vitézekről (1979); A betűk csendjében (1983); Hantjával ez takar (1984); - Filmjátékai: Egri csillagok (1968); Tizennégy vértanú (1970); Az édes élet (1970); György barát (1972); Mint oldott kéve (1982); A béke szigete (1983); Requiem egy hadseregért (1985); Széchenyi napjai (1985); Erdélyi krónika (1988). - Társszerző: Művészetre nevelés a családban. Vargha Balázzsal. Bp., 1961. - Hyppolyttól a Lila akácig. Székely Istvánnal. Uo., 1978. - Magyar filmkalauz. Uo., 1985. - Vál. és szerk.: Bornemissza Péter: Válogatott írásai. Bp., 1955. - Heltai Gáspár: Válogatott írásai. Uo., 1957. - Eisenstein: A filmrendezés műv-e. Uo., 1963. - Dovzsenko: Költő vagyok. Uo., 1968. - Carducci vál. versei. Uo., - Bornemissza Péter: Ördögi kísértetek. Uo., 1977. - Heltai Gáspár: Poncianus császár históriája. Uo., 1978. - Heltai Gáspár-Bornemissza Péter művei. Uo., 1980. - Fortunatus és Magelónia históriája. Uo., 1984. Cs.S.-s.k.

MIL II:343. - Új filmlex. II:202. - Vigilia 1974:757. - Köznevelés 1974:16. sz. (Mindnyájunknak döntési szerepe van valamiben) - Kortárs 1978:138. (A pályatárs szemével) - Napjaink 1980:6. („Hagyjanak engem fölháborodni”) - Új Írás 1980:7. sz. (Ex libris ~) - Ki kicsoda? 1981:498.