Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemes Magyar Gyakorló Iskola


Nemes Magyar Gyakorló Iskola, 1831-1850   →Magyar Egyházirodalmi Iskola