Magyar Katolikus Lexikon > N > Negyvennyolcas Függetlenségi Párt


Negyvennyolcas Függetlenségi Párt, 1874. máj. 17.-1884. szept. 29.: ellenzéki választási párt. - Az Egyesült Közjogi Ellenzék (1874. II. 26-V. 17) névváltoztatásával hozták létre, főként középbirtokosok, értelmiségiek, polgárok. Vezetői Mocsáry Lajos, Bartha Miklós és Ugron Gábor. A ~ az Au-hoz fűződő kapcsolatot illetően a →Pragmatica Sanctio és az uralkodó személyi közösségének elve alapján állt. Külön program alapján szervezetileg a ~hoz tartozott az erdélyi képviselők Ugron Gábor vezette csoportja. Megmaradt a ~ tagjának az Országos Antiszemita Pártot (1883. X. 6-1896) alakítók egy része, 1884 őszén belépett az Irányi Dániel vezette, egykor az 1848-as párthoz tartozó, perszonális uniót kívánó csoport is, amely az Egyesült Közjogi Ellenzék megalakulásakor nem vett részt annak munkájában. Az ogy. választásokon 1875. VII. 1-VIII. 18: 36, 1878. VIII. 5-14: 76, 1881. VI. 24-VII. 3: 88 képviselője szerzett mandátumot. 1884: az Irányi-féle 48-as Párt 1874: megmaradt részével egyesült, így létrejött a Függetlenségi és 48-as Párt (1884. IX. 29-1904. XI. 18). - Napilapja: Egyetértés (1874-1913). 88

Baloldal 1874. III. 28. (programja) - Ellenzék 1881. VI. 2. (programja) - Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Bp., 1883. - A m. ogy. tört. 1867-1927. Uo., 1928. - Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos vál. írásai. Uo., 1958. - Századok 1963:5. sz. (Tóth Ede: A Függetlenségi Párt megalapítása) - Mérei 1971:369. - Jónás 1990:148.