🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nechó
következő 🡲

Nechó: egyiptomi fáraó (ur. Kr. e. 609-594). - I. Pszammetiknak, a 26. egyiptomi dinasztia alapítójának fia. Szorgalmazta a gör. bevándorlást, uakkor a régi Egyiptom helyreállítására törekedett. Ennek jegyében meg akarta hódítani Palesztinát/Szíriát, mely Ninive pusztulása után bizonyos értelemben senki földje lett (ZsidHáb 10,5.1). Kr. e. 609 nyarán benyomult Palesztinába, Megiddónál legyőzte Júda kir-át, Joziját (2Kir 23,29; 2Krón 35,20), É-ra fordult és meghódította Szíriát, egészen az Eufráteszig. 3 hónappal a megiddói csata után visszatért, Riblában elfogta Jozija utódát, Joacházt, és adófizetésre kényszerítette Júdát (2Kir 23,33-35). Gör. zsoldosai tiszt-ére fegyverzetét Apollónak ajánlotta fel Milétoszban. Kr. e. 605: Nabopolasszár, aki igényt tartott az asszír örökség Ny-i felére, elküldte fiát, →Nebukadnezárt, hogy támadja meg ~t. ~ a túlerővel szemben menekülni kényszerült és lemondott ázsiai hódításairól (24,7;. Dán 1,1; Jer 35,11). Ekkor Egyiptom D-i szomszédai ellen fordult, de mielőtt terveit megvalósíthatta volna, meghalt. R.É.

BL:1317.