🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyváradi Királyi Katolikus Jogakadémia
következő 🡲

Nagyváradi Királyi Katolikus Jogakadémia, 1780. márc. 17.-1919. márc.: Mária Terézia (ur. 1740-80) alapította bölcsészeti szakkal. 1788. VI. 17: kormányrendelet 2 évfolyamú jogi karral bővítette, melynek I. évf-át IX. 1, a II. évf-át 1789. IX. 1: nyitották meg. 1850: a bölcs. tanf-ot a helyi prem. gimn. 7. és 8. osztályába sorolták. 1855: cs. kir. jogakad. néven 3 évfolyamú jogtanodává bővítették, jogvégzettséget csak 4 egy. félév mellett adott a jogi szigorlatra. 1861: visszaállították az 1850: rákényszerített ném. helyett a m. tanítási nyelvet. 1867: újabb ideigl. szervezetet kapott, 1871. V. 4: az egyetemek jogi karával egyenjogú, 4 évf-os teljes jog- és államtudományi karrá alakították át, melynek elvégzése után diákjai a bpi v. a kolozsvári egy-en jogszigorlatozhattak. 1911. X. 5: kir. rendelettel új tanulm. és vizsgarendet állapítottak meg számára, 1912. XI. 1: bölcseleti és újkori egyetemes történeti tanszéket kapott, ezzel 10 tanszéke lett (római jog; jogbölcselet, anyagi büntetőjog, büntető perjog; közgazd. és pénzügytan, m. államstatisztika; m. és osztr. magánjog; peres és perenkívüli eljárás, váltó- és keresk. jog; m. közig. és m. pénzügyjog; jogtört. és egyhjog; m. közjog, pol., bevezetés a jog- és államtud-ba). Ezeken kívül előadták a bánya- és tételes nemzetk. jogot, művelődéstört-et, államszámviteltant, törv-széki orvostant és lélektant, közegészségtant és elmekórtant. A ~t a kat. m. tanulmányi alap tartotta fönn. - Épületét 1914. VIII. 1: katonai tartalékkórház céljára lefoglalták, az előadásokat a beiratkozott 174 hallg. számára IX. 16: kezdték meg a Kath. Kör helyiségeiben, de 50, 1913: a ~t látogató hallg. jövetelére számítottak. A helyi Menza és Segítő Egyesületet megalakították. 1918. XI. 30: diákgyűlésük elutasította a galileisták támogatását. 1919. III: a megszálló rumének a ~t lefoglalták, tanáraitól, ha maradni akartak, hűségesküt követeltek. - Főigazgatói: 1780: Károlyi Antal gr.; 1782: Haller József gr.; 1785: Jankovics Tivadar; 1786: Tokody György; 1818: Gedeon László; 1820: Tokody István; 1828: Laicsák Ferenc; 1837: Lonovics József; 1847: Fábry Ignác; 1849-50: Oswald Ferenc. - Aligazgatók: 1780-84: Horváth Mihály; 1786: Tokody György; 1793: Vass Tamás; 1807: Hatvanyi István; 1816: Gedeon László; 1828: Sípos József; 1837: Gedeon László; 1838: Fogarassy Mihály; 1846: Neupauer János; 1847-50: Oswald Ferenc. - Igazgatók: 1850-58: és 1861-79: Hoványi Lajos; 1858-61: Pawlowszky Sándor; 1879-1912: Bozóky Alajos. - Dékánok: 1911: Hoványi Gyula; 1913: Kiss Géza; 1914: Sigmond Andor; 1915. IX: Szandtner Pál; 1917. I-VI: Lutter János; 1917-19: Buday Gyula. - Diákegyesületei: Segítő Egyesület, Mensa Academica, Olvasó Kör. - Kiadványa: A Nagyváradi Kir. Kath. Jogakadémia almanachja az 1873/74-1917/18. évről. 44 évf. Nagyvárad, 1874-1917. - Lapja: Beszéljen a Mamával (1897-98). 88

A Nagyváradi Kir. Kath. Jogakad. alm-ja az 1873/74-1917/18. évről. 44 évf. Nagyvárad, 1874-1917. - Egyetemi Lapok 1914. XII. 15. - Alkotmány 1918. XII. 4.