🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyvárad-Olaszi
következő 🡲

Nagyvárad-Olaszi, Grosswardein, Magnovaradium, Várad, v. Bihar vm. (Oradea, Ro.): 1. plébánia a v. nagyváradi egyhm. váradi esp. ker-ében. 1215: Latinorum. 1332: már létezett, tp-át Szt Egyed tiszt-ére szent. - 1566: megszűnt, a tp-ot 1585: a jezsuiták gondozták. 1692 u. az újvárosi pléb-hoz tartozott. - 1784: alapították újra, tp-a a szegyh., 1788. IV. 4: a ferencesek 1732: épített tp-a lett, amit 1903-05: újjáépítettek neobarokk stílusban, 1912. IV. 21: sztelték föl Szentlélek tit-ra. Szószéke 1750 k. készült, főoltárképét Gölz Jakab váradi festő készítette 1826 k. Kegyura 1880: a nagyváradi pp. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., rum., ném., szl. - Plébánosai: Klobusiczky Péter, 1789: Kiss Mihály, 1791: Molnár Ferenc, 1810: Loeffler János, 1826: Radimeczky András, 1828: Rózsa Ferenc, 1835: Braun József, 1852: Treleczky József, 1868: Palotay László; 2003: Kiss Albert. - Varju Benő (1891-55) plnost 1949: összeesküvés vádjával letartóztatták, 1954: szabadult. - 2. g.k. parókia a ruténok számára a v. nagyváradi egyhm. nagyváradi esp. ker-ében. 1786: alapították. Tp-át Szentlélek tit-ra szent. Kegyura 1880: a nagyváradi pp. Anyanyelve 1880: rutén, rum. 1948. X. 21-1989: „visszafogadták” az ortodoxiába. - 3. g.k. parókia a románok számára a v. nagyváradi egyhm. nagyváradi esp. ker-ében. 1796: alapították. Tp-át 1858: Szt György tiszt-ére szent. Kegyura 1880: a nagyváradi pp. Anyakönyvei 1786-tól. Anyanyelve 1880: rutén, rum. 1948. X. 21-1989: „visszafogadták” az ortodoxiába. - Lakói 1896: 6572 r.k., 920 g.k., 617 g.kel., 305 ev., 4596 ref., 1184 izr., 93 unit., össz. 14.287. A Szatmári Irgalmas Nővéreknek 1892 u. polg. leányisk-juk volt. **

1. Schem. Mv. 1896:216; 1931:17. - Kiss-Sziklay II:937. - Hetényi Varga II:556. - Schem. Mv. 2003:175. - 2. Schem. Univ. 1842:547. - Schem. Mv. 1909:61.