🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyvárad-Újváros
következő 🡲

Nagyvárad-Újváros, v. Bihar vm. (Oradea, Ro.): 1. plébánia a v. nagyváradi egyhm. váradi esp. ker-ében. 1332: már létezett. Lakói 1566: ref-ok lettek. 1693: alapították újra. Az 1717-34: délném. és alsó-au. falusi barokk stílusban épült Szt László-tp. 1780-ig szegyh. volt. Főoltára Várad legrégibb fennmaradt oltára, képét 1863: Friedrich Silcher, a mennyezetet →Fraknói Vilmos knk. megbízásából Thury Gyula 1908: festette. A tornyot 1790-1800: építették. Anyakönyvei 1727-től. Kegyura 1880: a nagyváradi kápt. Anyanyelve 1880: m. - Plébánosai: 1716: Görgey István, 1719: Keczer István, 1725: Zichy Ferenc, 1726: Csáky Miklós, 1727: Polentári Ferenc, 1734: Jurkovicz Mátyás, 1737: Luby István, 1739: Újváry Ferenc, 1741: Veres István, 1746: Barkóczy Sándor, 1748: Szenczy István, 1756: Salamon József, 1760: Jósa Ferenc, 1762: Urbanovich András, 1769: Hazakovich Simon, 1778: Jósa Ferenc, 1784: Fináczy Ignác, 1790: Zolnai Antal, 1800: Thezárovich Gábor, 1824: Molnár Péter, 1838: Baritz Mihály, 1840: Salamon András, 1852: Bayer György, 1865: Lázár Miklós, 1885: Nemeskey András; 2003: Lőrincz Ferenc. - Dorsonszky József kp-t mint az Önvédelmi Szervezet tagját 1939. X. k. letartóztatták, XII. végén Mo-ra toloncolták. - 2. g.k. parókia a v. munkácsi, majd nagyváradi egyhm. nagyváradi esp. ker-ében. 1744: alapították. Tp-át 1806: Szt Miklós tiszt-ére szent. Kegyura 1880: a nagyváradi kápt. Anyakönyvei 1760-tól. Anyanyelve 1880: rum. 1948. X. 21-1989: „visszafogadták” az ortodoxiába. - Lakói 1896: 3464 r.k., 1016 g.k., 739 g.kel., 294 ev., 2783 ref., 4841 izr., 29 unit., össz. 13.169. **

1. Schem. Mv. 1896:219; 1931:17. - Kiss-Sziklay II:937. - Hetényi Varga II:524. - Schem. Mv. 2003:180. - 2. Schem. Univ. 1842:546. - Schem. Mv. 1909:44.