🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyszombati kódex
következő 🡲

Nagyszombati kódex, 1512/13: 199 levél terjedelmű, az óbudai klarisszák számára másolt magyar nyelvű kézirat. - Henricus Suso (Seuse) Horologium Sapientiae c. misztikus műve egy részének fordítása mellett lelki tükröt, elmélkedéseket, imádságokat, példákat, Pater noster- és Ave Maria-magyarázatot s a Tízparancsolatot tartalmazza. Nagyszombatban került az esztergomi kápt. tulajdonába, 2001: MSS III. 178. jelzeten őrzik az esztergomi Főszegyh. Kvtárban. - Kiadásai: ~. Kiad. Komáromy Lajos-Király Pál. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 3.) M.E.

Vargha 1910. - O. Nagy Gábor: A misztika kódexirod-unkban. Debrecen, 1937. - Monay 1953:132. - Molnár-Simon 1976:149. - Tarnai-Madas 1991:605. - ItK 1994:247. (Balogh Tamás: A ~ „Teljes bölcsesség”-ének lehetséges mintája) - MKSz 1994:184. (Uő: Das „Horologium sapientiae” als „allegoria in factis”) -: Det „Horologium sapientiae” als „allegoria in factis”. Einige opmerkingen naar aanleiding van Marrow's passie-boek. Ons Geestelijk Erf (Antwerpen), 1995/III.