Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyszombati Érseki Katolikus Gimnázium


Nagyszombati Érseki Katolikus Gimnázium, 1550 k.-1919: Fenntartói a jezsuiták, 1807: a bencések, 1852: az esztergomi érs. A 16. sz. eleje óta működő humanista lat. isk-t Oláh Miklós érs. egyesítette a törökök elől Nagyszombatba települt esztergomi kápt. isk-val. 1561: az érs. a jezsuitákra bízta az isk-t, mely távozásuk (1567) után is tovább működött és az ellenreformáció egyik közp-ja lett. 1616: újra a jezsuiták vették át, s gimn-má szervezték. Hamarosan Mo. egyik legnépesebb, a m. nemesség és polgárság felső rétegének isk-ja lett. 1624: Pázmány Péter konviktust alapított a nemes ifjak számára. 1773: volt jezsuiták és világi papok tanítottak, 1807: bencések, akik 6 o-sá alakították. 1850: 4 o-os algimn. 1852: távoztak a bencések, s az isk-t Scitovszky János érs. vette át, egyhm-s papokra bízta és 8 o-sá fejlesztette. Ettől kezdve hívták ~nak. 1887: 430, 1899: 502, 1909: 428 növendéke volt. Trianon után a gimn. kat. jellegű maradt, de 1919: szl. tannyelvű reálgimn. lett. 1948: államosították. M.I.-88

Wutz 1887:105. (alapítva 1561) - Horváth Zoltán: A nagyszombati kath. érs. főgimn. tört. Nagyszombat, 1895. - Gere Ferenc-Katona Mihály: A nagyszombati gymn. tört. 200 é. múltjáról. Nagyszombat, 1896. - Békefi Remig: Oláh Miklós nagyszombati isk-jának szervezete. Bp., 1898. - Vajda 1900:159. (alapítva 1554) - Kalmár 1910:158. (alapítva 1554) - Hets 1938.