🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyszebeni Katonai Kerület
következő 🡲

Nagyszebeni Katonai Kerület, 1849 vége-1854: a szabadságharc leveretése után a Habsburg önkényuralom Erdélyben létesített katonai közigazgatási területe, mely a városok mellett körzeteket és alkörzeteket alakított. - Wohlgemuth Lajos altábornagy 1850. V. 12: közreadott rendelete alapján hivatalos népszámlálást tartottak a teljes népesség pontos számbavételére, az adófizetés és a hadsereg kiegészítése érdekében. - Körzetei: 1. Besztercei körzet (alkörzetei: besenyői, jádi, nagydemeteri, szászbudaki, szászlekencei), Beszterce város. - 2. Brassói körzet (alkörzetei: brassói, földvári, hosszúfalui, rozsnyói), Brassó város. - 3. Fogarasi körzet (alkörzetei: fogarasi, persányi, ucsai), 4. Kőhalmi körzet (alkörzetei: garati, kacai, kőhalmi, ugrai, zsiberki) - 5. Medgyesi körzet (alkörzetei: alsóbajomi, berethalmi, darlaci, felsőbajomí, mártonfalvi, mártontelki, nagyselyki, riomfalvi), Erzsébetváros és Medgyes város. - 6. Nagysinki körzet (alkörzetei: báránykúti, kissinki, lessesi, szentágotai) - 7. Nagyszebeni körzet (alkörzetei: bolkácsi, fenyőfalvi, hühalomi, keresztényszigeti, nagydisznódi, rüszi, szászcsanádi, szászkeresztúri, szelindeki, szelistyei), Nagyszeben város. - 8. Segesvári körzet (alkörzetei: apoldi, holdvilági, nagyszőllősi, szászkézdi, szászszentlászlói, zágoni), Segesvár város. - 9. Szászrégeni körzet (alkörzetei: bátosi, dedrádi, felfalui, radnótfáji, szászrégeni, tekei), Szászrégen város. - 10. Szászsebesi körzet (alkörzetei: alsópiáni, felsőpiáni, kelneki, szászcsűri), Szászsebes város. - 11. Szászvárosi körzet (alkörzetei: serényi, zsibóti), Szászváros város. - 12. Szerdahelyi körzet (alkörzetei: kisapoldi, nagyapoldi, szerdahelyi) - 13. Újegyházi körzet (alkörzetei: alcinai, márpodi, újegyházi), Vízakna város. - 9 város, 23 mezőváros, 426 község, 16 praedium, össz. 474 település (Erdélyben össz. 23 város, 64 mezőváros, 2576 község, 68 puszta, össz. 2741 település), 121.737 ház 138.262 lakásában 540.272 lakos; nemzetiségük: 40.500 m., 132 székely, 172.472 ném., 5688 szász, 275.484 oláh, 33.046 cigány, 912 örmény, 1713 zsidó, 2003 egyéb; vallásuk: 15.288 r.k., 63.044 g.k., 13.994 ref., 192.898 ev., 1436 unit., 243.577 g.kel., 1713 izr., össz. 531.950 lélek; 85.179 ló, 226.691 szarvasmarha. 88

Dávid 1994:156.