Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagykanizsai Notre Dame de Sion Internátus


Nagykanizsai Notre Dame de Sion Internátus, 1934.-1948. jún.: az 1934/35: a Notre Dame de Sion Nővérek által átvett leánygimnázium diákotthona. - 1941: a fokozatosan leánylíceumi nevelőint-té átalakítandó isk. 8 o-ában 200 leányt tanítottak, a ~ 1936: 40, 1941: 70 főt tudott ellátni. Évi tartási díja 1936: 600 P, 1941: 650 P, a ném. és fr. társalgást is tartalmazta, az isk. tandíja nélkül. Zenét a szomszéd városi zeneisk-ban tanulhattak, évi díja 100 P, bútorhasználat 10 P, zongorahasználat 10 P, orvosi díj esetenként 3 P, mosás 60 P. Kedvezményt a tanítók gyermekei kaphattak. A díjakat előre, havonta kellett fizetni. 88

Jámbor 1936:196; 1942:355. - MTC 1944:558.