Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagykároly


Nagykároly, v. Szatmár vm. (Carei, Ro.): 1. vár. 1473 e. építtette Károlyi László. 1592: a török közeledtére Károlyi Mihály megerősíttette. 1661: a törökök sikertelenül ostromolták. 1681: végvárrá nyilvánították. A Rákóczi-szabharc idején kuruc kézen volt. 1757 u. az erődítményeket lebontották, később a helyén négyszögű, négysaroktornyos kastély épült. - 2. esperesség a v. egri, majd szatmári egyhm-ben. Plébániái 1904: Csanálos, Csomaköz, Fény, Kálmánd, Kaplony, Mezőpetri, Mezőterem, Mérk, Szaniszló, Vállaj. - 3. plébániák. a) A középkori pléb. 1263: Karul. 1332: már létezett. Tp-át Mindenszentek tit-ra sztelték. Lakói 1545 k. ref-ok lettek. - b) Kalazanci Szt József (~-I.). A piaristák 1723: telepedtek meg ~ban. Rájuk bízták az újra alapított pléb-t, melyet 1983-ig vezettek. 1727: isk-t nyitottak (→Nagykárolyi Piarista Gimnázium). Tp-át 1779: Kalazanci Szt József tit-ra szent, a mait 1834: Ybl Miklós tervei alapján építették. A főok. és a bal oldali mellékoltár képe a bécsi Johannes Cymbal alkotása. A tp. 1905: toronyórát, 1912 karácsonyára villanyvilágítást, 1914. VIII. 30: Angster-orgonát kapott. 1917. V. 29: 3 harangját, 1918. V. 6: az orgona 31 homlokzati sípját vitték el hadi célra. Új harangjait (1948, 768 és 516 kg) 1926: a ném. Schilling & Lattermann cég öntötte. Anyakönyvei 1734-től. Kegyura 1880: a Károlyi gr. család. Anyanyelve 1880: m., ném.; 1940: m., rum., ném. - 1949: kvtárának 60 %-át elhurcolták. 1950. VII. 6: elvitték az anyakv-eket. - Plébánosai: 1332 k. Paulus; 1720 k. Mulszk János; piaristák: 1804: Kurcz Egyed, 1805: Mészáros Ferenc, 1808: Dani Zsigmond, 1811: Endrődy János, 1817: Mészáros László, 1818: Linseter György, 1821: Brandner Lipót, 1823: Bokros Szal. Ferenc, 1829: Semler Ferenc, 1830: Glüczér Fehér, 1833: Szücs Kal. József, 1834: Takács István, 1843: Lévay Zsigmond, 1849: Incze Vida, 1854: Lévay Zsigmond, 1869: Grossmann Alajos, 1870: Ziskay Pál, 1878: Palczer Ernő, 1903: Timár Pál, 1905: Schweighofer János, 1906: Titz Antal, 1908: Récsei Ede, 1919: Horváth Jenő, 1928: Schweighofer János, 1934: Földvári György, 1940: Bakódi Antal, 1942: Raszga István, 1943: Végh Árpád, 1944: Gyulai László, 1983-tól egyhm-sek: Lieb József, 1995: Papellás István, 1999: Heinrich Antal. - Lakói 2000: 4100 r.k. - c) Szentlélek pléb. 1943: alapították. Miséző helye a várostól kapott tágas épületben, később a Kalazanci Szt József pléb. egyik házában. Új temploma 2000: épülőben. - Filiája 2002: Gencs (123 r.k.). - Plébánosai: Kassovitz Ágoston SDS, 1944: Semtey Gellért SDS (1945: deportálták), 1945: Vitéz Berárd OFM (1950: deportálták), 1950: Raszga István Piar; 1970-től egyhm-sek: Láng Lajos, 1982: Horváth János, 1985: Ardai Attila, 1990: Áib Sándor, 1998: Hevele Imre. - Lakói 2000: 2200 r.k. - d) Fatimai Szűz Mária. 1999: alapították. Tp-át 1996: szent., 1998: egyhm. kegytp. 1999. IX. 23: a Fatimai Világapostolátus romániai közp-ja. - Plébánosa: Papellás István. - Lakói 2000: 3000 r.k. - 4. g.k. esperesség a v. munkácsi, majd nagyváradi egyhm-ben. Parókiái 1904: Domahida, Esztró, Gencs, Kisújmajtény, Mezőterem, Szentmiklós. - 5. g.k. parókia. 1771: már létezett. Tp-át 1766: Szt Mihály és Gábor tit-ra szent. Anyakönyvei 1792-től. Anyanyelve 1880: rum., rutén. 1948. X. 21-1989: „visszafogadták” az ortodoxiába. - Egész ~ lakói 1808: 3325 r.k.; 1864: 3890 r.k., 2497 g.k., 2276 ref., 240 ev., 1853 izr.; 1904: 5990 r.k., 3937 g.k., 101 g.kel., 4292 ref., 239 ev., 2158 izr.; 1940: 6369 r.k., 3648 g.k., 78 g.kel., 170 ev., 3306 ref., 2255 izr., 11 unit., 12 bapt., 1 egyéb vall., össz. 15.850; 1977: 10.700 r.k., 910 g.k., 6720 g.kel., 4500 ref., 60 ev., 40 izr., össz. 24.050; 1992: 9571 r.k., 2209 g.k., 8190 g.kel., 5608 ref., össz. 25.911. Bá.B.-**

Schem. Univ. 1842:565. (a ruténoknak 1746: alapított külön parókiája volt Mennybemenetel-tp-mal) - Schem. Szat. 1901:44; 1931:30. - Gerecze II:772. - Schem. Mv. 1909:252. - Vénig József: A piar-k működése ~ban a XVIII. sz-ban. Kolozsvár, 1935. (Dissz.) - Vártúrák III:364. - Kiss 1987:367. - Schem Szat. 1998. - Merli 2002:152.