🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagyigmánd
következő 🡲

Nagyigmánd, Komárom-Esztergom m.: plébánia a győri egyhm. komárom-kisbéri esp. ker-ében. - 1332: már létezett. Tp-át Szt Mihály tit-ra sztelték, a mait 1777: építették. A törökök 1529: elfoglalták. Lakói 1643: ref-ok lettek. 1724: alapították újra. Org-ját (1/8 m/r , op. 425.) 1894: a →Rieger gyár építette. Oltárképét Karl →Palko festette. Harangjait 1925: 55 cm átm. a Harangművek Rt., 1928: 85 és 43,5 cm átm. Szlezák László öntötte. Kegyura 1880: Esterházy Móric gr. - Filiája 2000: Kisigmánd. - Plébánosai: Szluha Ádám, 1730: Rosás Károly, 1739: Balogh István, 1742: Nagy Mihály, 1749: Böky Imre, 1781: Szabó János, 1791: Pados József, 1806: Szüts Antal, 1848: Mester István, 1873: Csermelyi Ignác, 1898: Hoffer Károly, 1909: Huszár Imre, 1934: Pócza Ferenc, 1946: Nagy József, 1981: Szendrei Miklós, 1985: Butsy Lajos. 1992: Bábolna (Maros Károly), 1995: Szákszend (Horváth István), 1999-től Tárkány (Simonics Péter) látja el. - Lakói 1840: 578 r.k., 1487 ref., 9 izr., össz. 2074; 1910: 914 r.k., 1 g.kel., 17 ev., 1223 ref., 64 izr., össz. 2219; 1940: 1069 r.k., 3 g.k., 19 ev., 1296 ref., 51 izr., össz. 2438; 1983: 1200 r.k., össz. 3300. - 1948: 1 tanerős r.k. ált. isk-jában 152 tanuló. - 1849. VII. 9: J. J. Haynau (1786-1853) cs. főparancsnok ~i kiáltványában fölszólította a fölművelő népet, térjen haza elhagyott lakásába, ne higgyen a „lázadók hazugságainak”, jogaikat, szabadságaikat veszély nem fenyegeti, személyüket és vagyonukat nem bántják. VII. 9-11: főhadsegéde, Johann Susan (1795-1887) cs. altábornagy a ref. paplakot börtönné alakíttatta át, udvarára derest állíttatott, a deresre húzott László József kocsi és Győrffy Ferenc tatai ref. lelkészeket, Tóth Sándor oroszlányi jegyzőt, Fiéba József bánhidai plnost tüskés akáchusánggal botoztatta, amit díszegyenruhájában nézett végig. Másnap közéjük lökték a csákberényi Mansbarth Antal plnost és Szikszay János ref. lelkészt, akiket a függetlenségi nyilatkozat szószéki kihirdetéséért néhány perces haditörvényszéki meghallgatás után az udvaron agyonlőttek. Susan 1850: bárói rangot kapott. Horváth István-88

Szeremley II:219. - Kacziány 1906:68. - Gerecze II:451. - Garas 1955:184. - Patay 1958, 1982. - Búzás kz. 501. - MKA 2000:102.