🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nagycsaládosok Országos Egyesülete
következő 🡲

Nagycsaládosok Országos Egyesülete, NOE, 1987. okt. 24.-: három vagy több gyermeket nevelő családokat tömörítő, pártoktól és felekezetektől független, kiemelten közhasznú civil szervezet. - Fő céljai közé tartozik az élet, a család, a házasság, az anyaság tiszteletére nevelés, értékeinek hirdetése és védelme, a jövő generációk iránti egyéni és társad. felelősség erősítése; a nagycsaládok sajátos értékeinek képviselete; egymást segítő közösségek építése. Érdekvédelmi munkája keretében ingyenes szociális, jogi, építési, fogyasztóvédelmi, nevelési tanácsadással (nemcsak tagok részére), alkalmi tv-figyeléssel, fogyasztó-, környezet-, egészségvédelemmel, szociális üdülésszervezéssel foglalkozik; tanf-okat, belső továbbképzéseket szervez; részt vesz a helyhatósági választásokon; kapcsolatot tart a család-, szociál-, oktatáspol-t, a gazd. és pénzügyeket irányító áll., kormányzati szervekkel, intézményekkel, más civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, valamint más országok hasonló szervezeteivel; támogatja a Kárpát-medencei családszervezeteket és -mozgalmakat; működteti a „Családjainkért” és az „Otthon segítünk” alapítványt, létrehozta a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét. Évente 2x családi napot, karácsonykor ünnepséget, 2000-től Centrumban az egészséges család sportvetélkedőt, kétévente családkongresszust (Bp., 1990: Egészséges család - egészséges nemzet; Uo., 1992: Reményünk a család; Uo., 1996: A család megtartó erő; Gödöllő, 1998: A társad. bölcsője a család; Pécs, 2002: Hűséggel, jósággal, szeretettel) ill. -találkozót (Gödöllő, 1994: Barátság és öröm, nemzetk.; Uo., 2000: Gyermekeiben él a nemzet, Kárpát-medencei), alkalmanként konferenciákat (Bp., 1994: Családbarát társad., nemzetk.; Bp., 1999: Ki kit nevel? az isk. nevelésről; Bp., 2001: Sikeres nők, a család és a karrier összehangolásáról) szervez. - A ~ kb. 20 ezer családból álló tagságát helyi tagszervezetek (jogi személyek) és csoportok, ill. egyéni tagok adják. A közgyűlés évente, a helyi tagszervezetek és csoportok vezetőiből (kb. 400 fő) és az egyéni tagok 20 képviselőjéből álló választmány évente 4x, a 9 tagú elnökség 4-6 hetente ülésezik. A ~ elnökei: Lindmayer József, 1990: Brückner Huba, 1992: Benkő Ágota, 2000: Márki László. A teendőket ügyvezető és 9 tagú titkárság végzi. - Központja: Bp., Március 15. tér 8. - Lapja 1988. XII. 6-: NOE Levelek. - Kiadványai: Egészséges család - egészséges nemzet. Szerk. Benkő Ágota. Bp., 1991. - Reményünk a család. Szerk. Benkő Ágota, Mohay Tamás. Uo., 1992. - Családbarát társad. Nemzetk. szeminárium. Szerk. Benkő Ágota. Uo., 1994. - Én meg Te: Mi. A megismerkedéstől a családalapításig. Szerk. Beöthy-Molnár András, Bukovszki Antal. Uo., 1995. - A család megtartó erő. Uo., 1996. - Születésnapra. 10 éves a NOE. Szerk. Schäffer Erzsébet. Uo., 1997. - A társad. bölcsője a család. Szerk. Márki László. Gödöllő, 1998. - Ki kit nevel? Szerk. Benkő Ágota. Bp., 1999. - Sikeres nők. Szerk. uő. Uo., 2002. - Születésnapra. 15 éves a NOE. Szerk. uő. Uo., 2002. Kormosné Debreceni Zsuzsa