Magyar Katolikus Lexikon > N > Nógrády


Nógrády (1898-ig Ruik, azután Nógrádi) László (Baglyasalja, Nógrád vm., 1871. nov. 12.-Bp., 1939. jan. 14.): gimnáziumi tanár, ifjúsági író. - A gimn-ot Losoncon és Rimaszombatban végezte, belépett a piar. r-be, 1892: a bpi tudegy. hallg-ja. 1896: bölcs. dri, 1897: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett, a kisszebeni piar. gimn. h. tanára. 1897: kilépett a r-ből, 1898: Szolnokon, 1908-20: nyugdíjazásáig a bpi tisztviselőtelepi áll. gimn. tanára. - A M. Gyermektanulmányi Társ. (1925-41: M. Gyermektanulmányi és Gyakorl. Lélektani Társ.) adatgyűjtő szakoszt. vez-je; az 1918. XII. 10: a M. Gyermektanulmányi Társ. Közokt. Reformbiz. vez. tagja. ~ szervezte meg 1910: a gyermek egyéniségére, érdeklődésére és játékára vonatkozó első orsz. adatgyűjtést. - M: Bajza József kritikai működése. Bölcs. dri ért. Kassa, 1896. (Ruik L. néven) - Történetek. Bp., 1901. - Jókai Mór élete és költészete. Pozsony, 1902. (Nemzetünk nagy költői 19.) - A m. nyelvű tört-írás 1820-ig. Szemelvényekkel. Összeáll., jegyz. Uo., 1902. (Segédkv-ek a m. nyelv- és irod. tanításához 2.) - Zrínyi Miklós prózai munkái. Jegyzetekkel. Uo., 1902. (uaz 3.) - Kemény Zsigmond br. élete és irod. működése. Uo., 1902. (Nemzetünk nagy költői 20.) - Homokba írt mesék. Bp., 1903. (Vasárnapi kvtár IV:37, 38.) - Séták a nagy term-ben. Lutz K. G. nyomán. Uo., 1904. - Az a bolondos Bődi Pál. Uo., 1905. - Elb-ek. Uo., 1907. - A gyermek egyénisége. Uo., 1910. (A M. Gyermektanulm. Társ. 3. kérdőíve) - A gyermek és a játék. Uo., 1912. (Gyermektanulm. kvtár 1.) - A mese hatása a gyermekre. Uo., 1912. (M. Gyermektanulm. Társ. V.) - Az egyke-gyermek. Uo., 1913. (M. Gyermektanulm. Társ. füzetes vállalata 8.) - Esztike szökése. Reg. Uo., 1913. - Az alkohol. Uo., 1914. (Iparosok olvasótára XX:3/4.) - A gyermek. Uo., 1917. (uaz XXIII:5/6.) - A mese. Uo., 1917. (uaz XXIII:7.) - Háború a Balatonon. Cserkészreg. Uo., 1921. - A mesemondó apóka. Uo., 1922. (Zászlónk diákkvtára 47.) - Légy résen! Kalandos cserkészreg. Uo., 1923. - Jómadarak. Egy diák emlékiratai. Uo., 1926. - Katóka. Reg. Uo., é.n. - Hős Sebestyén. Uo., é.n. (M. mesemondó 144.) - Panna kisasszony. Uo., é.n. (uaz 150.) - Két szomszéd. Uo., é.n. (uaz 152.) - A gyermek. (A gyermek lelki nevelése). Uo., 1928. (Hasznos tudnivalók 12.) - A gyermekszeretet isk-ja. Szerk. B. Cseke Vilmával. Uo., 1930. (A M. Népművelés kv-ei 9.) - Nagy László emlékére. Szerk. Ballai Károllyal. Uo., 1932. - 1912-21: a Gyermektanulmányi kvtár sorozat szerk-je, 1927: A Gyermek társ. fel. szerk-je. - Álnevei és betűjegyei: dr.n.l. (Család és Gyermek 1929); (dr.n.l.) (uo. 1928); Dr. N.L. (uo. 1928); N-i L-ó (B. Napló); Nógrádi László; Nógrády László (névváltoztatása előtt); R-ik L. (Felsőmo.); R-k L. (uo.); Rixa Lex; -xa (Felsőmo.) 88

Szinnyei IX:1081. (s.v. Nógrádi); XI:1383. (s.v. Ruik) - Kisszebeni gimn. értes. 1897/98:38. - Révai XIV:504; XX:711; XXI:646. (Szekunda. Ifj. reg. 1927; Az anyaszeretet kv-e. 1931; Egy ágról szakadt diák élete. Ifj. reg. 1932. vsz. csak lapokban jelentek meg, mert kvészetekben nem találhatók!) - Sziklay 1931:305. - Nemz. Újs. 1939. I. 15. - Gulyás 1956:606. - Sz. Debreczeni 1992:120. - Ped. lex. II:309. Arck. - Gulyás/Viczián XIX:567.