🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Nógrád-Hont vármegye
következő 🡲

Nógrád-Hont vármegye, 1945. jan.-1949. dec. 31.: közigazgatási terület Észak-Magyarországon. - 1945. I. 20: a moszkvai fegyverszüneti egyezmény visszaállította a trianoni határokat, a 4330/1945. ME. sz. és az ennek végrehajtására vonatkozó 150.000/1946. BM. sz. rendelettel →Nógrád vármegye, Bars és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye Mo-nak maradt részeit Nógrád és Hont vármegye néven egyesítették. - É-on és Ny-on az Ipoly (határfolyó Csehszl-val), K-en →Borsod-Gömör vármegye és →Heves vármegye, D-en →Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye határolta. - Ter-e 2822 km², székhelye Balassagyarmat, lélekszáma (az 1941-i népszámlálás átszámításával): 226.272 fő, a népesség II. vh-s vesztesége a lakosság kb. 4%-a. - 1945: a közig-t újjászervezték, ezen idő alatt „alulról jövő kezdeményezésként” létrehozták a nemzeti, üzemi termelési, földosztó biz-okat, melyekben a M. Komm. Párt (MKP) tagjai, az eszközökben nem válogatva, fokozatosan vez. helyeket szereztek. Az 1945. II-1948. I. 14: létezett balassagyarmati népbíróságon hozták a legkevesebb és legenyhébb ítéletet: 6 főt 5-15 évi, 1 főt legalább 3 évi kényszermunkára ítéltek. Az 1945. III. 17: elfogadott földosztási törv. nyomán a vm. 503.111 kh földjéből (30%-a szántóföldi művelésre alkalmatlan), 223.406 kh-at (44,4%) osztottak szét kb. 22 ezer ember között ~ben, ezután az 1-3 holdas kisbirtok lett az uralkodó. 1945. XI. 4: a nemzgyűl. választásokon ~ben a FKgP a szavazatok 53,3 %-át (az iparvidéken 20 %-át), az MKP 27,2 %-át (Salgótarjánban 66 %-át), az SZDP 13,3 %-át, az NPP 10%-át, a PDP 2,1%-át szerezte meg. A kényszerközmunka és a cseho-i deportálás elől 1946. X: menekülők áradata indult, az áttelepítettekkel együtt kb. 6 ezer fővel növelve a munkanélküliek, a földosztásból kimaradtak számát. Az 1946:13. tc. I. 1: államosította a szénbányákat, V. 26: a hozzájuk tartozó erőműveket, XI: a nehézipari üzemeket. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választásokon a Heves-Nógrád-Hont választóker-ben az MKP 90.824 (29,3%), a Dem. Néppárt 73.645 (23,8%), az FKgP 63.321 (20,5%), az SZDP 38.276 (14,2%), NPP 29.427 (9,5%) szavazatot szerzett. 1948. III. 27: államosították a 100-nál több, 1949. XII. 28: a 10-nél több munkást foglalkoztató üzemeket. 88

Mo. közigazg. helységnévtára 1948:2. - M. stat. zsebkv. 1948:274. - Nógrád megye 15 éve 1945-1960. Salgótarján, 1960. - Molnár Pál: Adatok a nemz. és üzemi biz-ok ~i tevékenységéről. Uo., 1966. (Nógrád m. múz. füz. 14.) - Palócföld 1970:47. (Molnár Pál: Az államhatalom helyi szerveinek kiépülése ~ben 1945 első felében); 1970:58. (Szomszéd Imre: Súlyos örökség a múltból. ~ háborús kárai és veszteségei.) - A szoc. útján. 1982. - Nógrád m. kézikv-e. Szerk. Pál József. Bp., 1997.