Magyar Katolikus Lexikon > N > Névy


Névy (1860-ig Neff) László (Középiszkáz, Veszprém vm., 1841. jan. 27.-Bp., 1902. ápr. 5.): kereskedelmi akadémiai igazgató. - Pápán, Veszprémben, Győrött s mint bencés növ. Pannonhalmán tanult. 1860: Csornán mint prem. végzett, s 1861-71: a szombathelyi főgimn. tanára. 1869. X: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. 1871: kilépett a r-ből, 1871-82: a bpi ref. gimn. tanára 1871-76: a Figyelő munk., 1876: a Petőfi Társ. alapító tagja, 1882: a Keresk. Akad. tanára, 1896. V. 9: ig-ja. 1894: a Keresk. Szakisk. Tanárok Orsz. Egyes-ének első elnöke. - M: Az írásművek elmélete vagyis az irály, költészet- és szónoklattan kézikv-e. Pest, 1870. - A tragédia elmélete. Uo., 1871. - A komédia elmélete. Uo., 1872. - A m. nemz. irod. tört-ének vázlata olvasókv-vel. A középisk. számára. Uo., 1872. - A drámai középfajok elmélete. Bp., 1873. - Esztétikai dolgozatok. Uo., 1873. - Bajza József. Pozsony, 1883. - Jókai Mór. Bp., 1894. - Szerk. 1872-82: az Orsz. Középisk. Tanáregylet Közlönyét és évekig az Ifjúsági Iratok Tára s a Jeles Írók Isk. Tára sorozatokat. V.P.-88

Szinnyei VI:1028. - Koltai Virgil: ~ élete. Bp., 1902.