Magyar Katolikus Lexikon > N > Népszövetségi Ligák


Népszövetségi Ligák Uniója (fr. L'union des associations nationales pour la société des nations), 1919-1938: a →Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) egységokmányában foglalt eszmék terjesztésére országonként megalakított egyesületek szövetsége. Állandóan működő hivatala a főtitkárság, székhelye: Brüsszel. - 1919: alakították azzal a céllal, hogy az egyes orsz-ok szövetségeit oly közös munkában egyesítse, amely a Népszövetség alapeszméit a gyakorlati életben terjeszti és megvalósítja. A ~ élén állt az elnök, akit évenként választottak, az alelnökök, ezek együttese alkotta az Unió irodáját. Az iroda mellett főtanács (conseil général) működött, amelybe minden tagállam 3 képviselőt küldött. A ~ évente egyszer ülésezett, mindig más és más helyen közgyűlést tartott. A főtanács üléseit évenként többször, változó helyeken tartották. A közgyűlésre minden tagállam 20 megbízottat küldhetett. Mo-ot 1922. IX. 11: vették föl a Népszöv-be, a főtanács ülését 1922. X: Bpen tartották. - A ~ tagjai mindazok az államok, amelyek a Népszöv. tagjai. - Mo-ot a ~ban a Magyar Külügyi Társaság, a Magyar Békeegyesület képviselte, a többi érdekkörébe tartozó egyesülettel együtt, mint magyar föderáció. Elsősorban a →trianoni béke következtében kisebbségbe szakítottak érdekvédelmében próbálkoztak csekély eredménnyel. Az 1921: alakított Csehszl. M. Népszöv. Liga Népszöv-hez küldött emlékiratban, a ~ Kisebbségi Biz-ában Szüllő Géza 1922. IV. 19-20: kulturális, gazdasági, ipari-keresk.-pénzügyi, állampolgársági és anyanyelv-üldöztetési panaszait foglalta össze, bizonyítva, hogy az élet minden területén a „békeszerződés” óta olyan jogfosztást és korlátozást szenvednek, ami azelőtt ismeretlen volt. Eredményeként VI. 6-8: a ~ VI. közgyűlésén Prágában a Csehszl. M. Népszöv. Ligát rendes taggá nyilvánították (eln. Szüllő Géza, 1931. VI-: →Esterházy János gr.). - 1938: a megváltozott világpol. helyzetben a ~ elenyészett.  88

A Csehszlovákiai M. Népszöv. Liga memoranduma a Népszöv-hez. H. é. n. [1923] -  M. Kisebbség 1925. VIII. 1. (Szüllő Géza beszéde a ~k varsói kongresszusán); 1938. III. 16. (Duka - Zólyomi Norbert: A Népszöv. Ligák és a nemzeti kisebbségek)