Magyar Katolikus Lexikon > N > Néppárti-Kereszténydemokrata Parlamenti Frakció az Európai Unió Parlamentjében


Néppárti-Kereszténydemokrata Parlamenti Frakció az Európai Unió Parlamentjében (ang. Parliamentary Group of the European People's Party-Christian Democratic Parties in the European Parliament): az európai kereszténydemokrata pártok közös képviselete az Európai Parlamentben. - 1953. VI. 23: alapították az →Európai Közösség első elődszervezetének, az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlésének Kereszténydemokrata Politikai Csoportjaként. A frakciónak ekkor 40 képviselője volt a 78 főnyi testületben. 1957. III. 25: a Római Szerződés két további eu. szervezetet hozott létre (→Európai Gazdasági Közösség és EURATOM). 1958. III. 19: ült össze a Három Európai Közösség Közös Közgyűlése, amely nevét ekkor Európai Parlamenti Közgyűlésre, 1962: →Európai Parlamentre változtatta. Így a ~ már az Európai Parlament Kereszténydemokrata Csoportjaként(CD-Group) szerepelt, elvileg mint az 1961: létrejött Kereszténydemokrata Világunió (1982: →Kereszténydemokrata Internacionálé), ill. az 1965: alakult Európai Kereszténydemokrata Unió (EUCD) képviselete. Ténylegesen csak 1970: ill. 1972: hozták létre az Eu. Közösség Parlamentjében ill. a tagországok parlamentjeiben tevékenykedő képviselőcsoportjainak és a tagországok kerdem. vezetőségeinek munkáját összehangoló testületeket (állandó konferencia, pol. testület). Újabb államok (Egyesült Királyság, Íro., Dánia) csatlakozása után az 1973: összeülő Parlament 198 helyéből 58 volt a tagállamokból delegált kerdem. képviselő, de alakult egy konzervatív frakció az ang. és dán képviselőkből (ezekben az országokban nem léteztek kifejezetten kerdem. pártok). 1976. IV. 29: létrehozták az Európai Néppártot (EPP), mintegy a tagországok kereszténydemokrata pártjainak ernyőszervezetét. Nyitva hagyták a lehetőségét más rokon irányzatú pártok csatlakozásának is. Az első közvetlen eu. választások előtt a ~ felvette a Kereszténydemokraták-Európai Néppárt Parlamenti Csoportja nevet. 1979. VI: a közvetlen választásokon a 434 helyből az EPP 107, míg a szocialista és szociáldemokrata pártok 112 mandátumot szereznek, noha a szavazatok aránya megfelelőleg: 32,8 millió a 29,5 millióval szemben. Az EPP Dániában és az Egyesült Királyságban nem indított jelölteket. 1984: a 2. közvetlen eu. választáson az EPP 110 helyet szerzett. 1986: új országok (1979: Görögo., 1986: Spo. és Portugália) csatlakozása következtében az Eu. Parlament létszáma 518-ra, az EPP-Csoport képviselőinek a száma fokozatosan 119-re növekedett. A 3. választáson 122 mandátumot szerzett az EPP. A brit és dán konzervatív képviselői csoport társult tagként való csatlakozása 162-re növelte az EPP csoport létszámát. 1994: a 4. választás után 157 fős volt az EPP + konzervatív csoport. 1996: új csatlakozó országok (1995: Au., Finno., Svédo.), az EPP-be belépő további pártok ill. képviselői átlépések révén az EPP Csoport létszáma: 180. 1999. II: az Eu. Kereszténydemokrata Unió (EUCD) beolvadt az Európai Néppártba (Epp). 1999. VI: az 5. eu. választás után az EPP Csoport 233 képviselői hellyel (37,2 %) a legnagyobb frakcióvá vált a 626 főnyi testületben és felvette az „Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és Európai Demokraták Csoportja” elnevezést. A többi koalíció mandátumai 2002: PSE-szocialisták: 175, ELDR-liberálisok: 53, GUE/NGL-szocialisták/kommunisták: 50, Verts/ALE-zöldek/regionalisták: 45, UEN-Népek Európája csoport: 22, EDD-Sokszínű Demokrácia Európája csoport: 16, NI-Függetlenek: 32. Az EPP-frakció a kereszténydemokrácia eszmerendszere (közjó elve, perszonalizmus, szolidaritás, szubszidiaritás) alapján álló társadalom megvalósulását kívánja elősegíteni: többpárti parlamentarizmust, gazd. és szociális demokráciát, jogokkal és kötelességekkel járó társad. berendezkedést. - Székhelye: Strassburg. Kapcsolatot tart az EU tagállamainak parlamentjeivel és az →Európa Tanács Parlamenti Gyűlésével. Tagja a →Kereszténydemokrata Internacionálénak (CDI) és együttműködik annak szervezeteivel. - Tagsága: az Unió tagországaiban megválasztott kereszténydemokrata és konzervatív képviselők, a delegáló országoktól függetlenül egy frakcióban.

Közleményei: CD Europe (időszakosan), European Digest (kétszer évente), Activities of the EPP Group in the European Parliament (évente), témajelentések, beszámolók. N.D.

YIO 1993. I:631.